Supercomputer applications

The supercomputer’s capabilities are widely used and constitute an important element of socio-economic development. The users of the network and computing resources of CI TASK are primarily: scientists, PhD students, engineers and graduate students.

read more

Projects leaded by the use of a computing cluster are used in many fields of science and technology, here are some examples: generation of a realistic structure of polycrystals, simulation of functional protein complexes, research of effective drugs and vaccines, construction of bio sensors, or modeling of the spread of pollution or snow melt. The technical problems include strength analyzes of structural elements, assessment of the fatigue life of the ship structure, ultrasonic tomography tests in historic buildings, safety analysis in underground mining transport routes, as well as signal propagation in 5th Generation telecommunications systems. It is invaluable to look for solutions to medical problems, to search for the sources of cognitive activity in the human brain, to analyze the influence of arterial hypertension on cerebral circulation disorders, to simulate the movement of a human being in a wheelchair, to perform numerical analysis of the knee joint, to identify the characteristics of the functioning of the mandibular muscles, or to study properties and behavior medical implants. The number of problems requiring computer analysis is steadily increasing, as is the demand for more and more computing power.

 


Users Projects

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Leader: Sultan Ahamad
grant ID: PT00937
002 Optimal design of structural control devices in buildings including soil-structure interaction
Leader: Morteza Akbari
grant ID: PT01093
003 Computational grant for cancer vaccine discovery
Leader: Javier Alfaro
grant ID: PT00975
004 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Leader: Jan Alfuth
grant ID: PT01049
005 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Leader: Milad Amiri
grant ID: PT00956
006 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Leader: Neda Asgarkhani
grant ID: PT00998
007 Analiza zjawisk fizycznych podczas numerycznego crash-testu samochodu osobowego
Leader: Marek Augustyniak
grant ID: PT01054
008 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
grant ID: PT00795
009 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Leader: Maciej Bagiński
grant ID: PT00759
010 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Leader: Karol Baran
grant ID: PT00996
011 Badanie zachowania się ciekłej wody oraz lodu Ih i Ic przy powierzchni ciał stałych
Leader: Łukasz Baran
grant ID: PT01042
012 Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych
Leader: Tomasz Berezowski
grant ID: PT01098
013 Badanie wpływu modyfikacji geometrycznych w porowatych materiałach z mikrostrukturą na ich makroskopowe właściwości mechaniczne
Leader: Paweł Bielski
grant ID: PT01037
014 Zrównoważony materiał betonowy do zastosowania w ulepszonych konstrukcjach nośnych dla technologiach energii odnawialnej na morzu
Leader: Jerzy Bobiński
grant ID: PT01115
015 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00881
016 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00966
017 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00882
018 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00959
019 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00883
020 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00808
021 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00880
022 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Leader: Michał Bojan
grant ID: PT00915
023 Rozwój metod obliczeniowych w badaniu allosterycznej regulacji aktywności enzymatycznej (pro)katepsyn przez glikozaminoglikany
Leader: Krzysztof Bojarski
grant ID: PT01069
024 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Leader: Łukasz Breńkacz
grant ID: PT00806
025 Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną
Leader: Dawid Bruski
grant ID: PT01015
026 Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach
Leader: Piotr Bruździak
grant ID: PT01008
027 Właściwości stanów elektronowych krystalicznych izolatorów topologicznych, nanostruktur i defektów
Leader: Ryszard Buczko
grant ID: PT01048
028 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
grant ID: PT00786
029 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Leader: Carsten Carlberg
grant ID: PT01001
030 Symulacje DFBI dla pływającej platformy wiatrowej
Leader: Ewelina Ciba
grant ID: PT01102
031 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
grant ID: PT00768
032 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Leader: Anna Ciechan
grant ID: PT01003
033 Fale nieliniowe 5. rzędu
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00869
034 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00465
035 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00756
036 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00558
037 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00946
038 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych z zastosowaniem do identyfikacji telekomunikacyjnych kanałów podwodnych
Leader: Marcin Ciołek
grant ID: PT01034
039 Modelowanie zjawisk transportu rumowiska
Leader: Zuzanna Cuban
grant ID: PT01123
040 Transformacje Darboux w zastosowaniu do równania Schroodingera
Leader: Marek Czachor
grant ID: PT01080
041 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
grant ID: PT00790
042 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Leader: Cezary Czaplewski
grant ID: PT00927
043 Zastosowanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu flag międzynarodowego kodu sygnałowego
Leader: Ireneusz Czarnowski
grant ID: PT01100
044 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Leader: Zbigniew Czech
grant ID: PT00951
045 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
grant ID: PT00818
046 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
grant ID: PT00777
047 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
grant ID: PT00819
048 Badanie roli składu i właściwości dwuwarstwy lipidowej w funkcjonowaniu białek i innych cząsteczek osadzonych w błonach biologicznych
Leader: Jacek Czub
grant ID: PT01077
049 Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych
Leader: Daniel Darnikowski
grant ID: PT01013
050 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
grant ID: PT00729
051 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Leader: Juan Carlos Del Valle Rosales
grant ID: PT01002
052 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Leader: Maciej Demianowicz
grant ID: PT00865
053 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Leader: Zbigniew Dendzik
grant ID: PT00963
054 Thermoelectric properties of half-Heusler compounds with defects
Leader: Igor Di Marco
grant ID: PT01062
055 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Leader: Łukasz Doliński
grant ID: PT00929
056 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Leader: Przemysław Dopieralski
grant ID: PT00872
057 Ocena skanów rysunków egzaminów wstępnych na kierunek Architektura z użyciem algorytmu porównującego obrazy
Leader: Krzysztof Drypczewski
grant ID: PT01097
058 Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych
Leader: Piotr Durlak
grant ID: PT01031
059 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
grant ID: PT00836
060 Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
grant ID: PT01030
061 Platforma Transferu Wiedzy FindFISH
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
grant ID: PT01057
062 3D CEMBS - 2km model biochemiczny Morza Bałtyckiego
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
grant ID: PT01058
063 Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
grant ID: PT01056
064 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
grant ID: PT01024
065 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
grant ID: PT00823
066 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Leader: Mohammad Ali Fakih
grant ID: PT00970
067 Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej
Leader: Tomasz Falborski
grant ID: PT01025
068 Numeryczne modelowania pogody i klimatu w skali regionalnej
Leader: Mariusz Józef Figurski
grant ID: PT01074
069 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Leader: Mariusz Józef Figurski
grant ID: PT00783
070 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Leader: Kamil Filik
grant ID: PT00894
071 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
grant ID: PT00758
072 Kontrola przepływu z wykorzystaniem aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
grant ID: PT01116
073 Surface roughness effect on shock wave boundary layer interaction on transonic compressor profile
Leader: Paweł Flaszyński
grant ID: PT01122
074 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Leader: Paweł Flaszyński
grant ID: PT00913
075 Modelowanie wspólnego manewru unikowego statków z wykorzystaniem koncepcji obszaru krytycznego i danych empirycznych o ruchu morskim
Leader: Mateusz Gil
grant ID: PT01124
076 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Leader: Damian Głowienka
grant ID: PT00950
077 Parametryzacja oddziaływań heparyny z jonami wapnia dla pola siłowego SUGRES
Leader: Łukasz Golon
grant ID: PT01081
078 Porównanie gier kwantowych i klasycznych, poszukiwanie przewagi gier kwantowych
Leader: Anna Gorczyca-Goraj
grant ID: PT01061
079 Synergia obserwacji, dynamiki i ewolucji systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
grant ID: PT01016
080 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
grant ID: PT00782
081 Obrazowanie źródeł radiowych
Leader: Marcin Hajduk
grant ID: PT01079
082 Badanie dynamicznej roli oraz propagacji promieniowania kosmicznego w magnetohydrodynamicznym środowisku dysków galaktycznych
Leader: Michał Hanasz
grant ID: PT01128
083 Admedvoice
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
grant ID: PT01060
084 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
grant ID: PT00837
085 Badanie konstrukcji tensometrycznego sensora momentu/siły z wykorzystaniem MES
Leader: Paweł Herbin
grant ID: PT00989
086 Modelowanie oddziaływań lodu morskiego z falowaniem w warunkach turbulentnych
Leader: Agnieszka Herman
grant ID: PT01125
087 Decoherence due to dipolar interactions in ultra cold atoms
Leader: Tanausu Hernandez Yanes
grant ID: PT01053
088 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Leader: Tomasz Hinz
grant ID: PT00917
089 Weryfikacja opracowanej numerycznej metody prognozowania właściwości manewrowych
Leader: Paweł Hoffmann
grant ID: PT01095
090 Badanie spójności bazy danych przestrzennych
Leader: Adam Inglot
grant ID: PT01009
091 Obliczenia nośności granicznej i stateczności konstrukcji metalowych
Leader: Piotr Iwicki
grant ID: PT01068
092 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Leader: Adam Jaczewski
grant ID: PT00907
093 RAW – glaciers Retreat And fjords Wither
Leader: Vineet Jain
grant ID: PT01019
094 Baltic Sea Operational Systems
Leader: Jaromir Jakacki
grant ID: PT00972
095 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
grant ID: PT00826
096 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Leader: Tomasz Jastrząb
grant ID: PT00952
097 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
grant ID: PT00828
098 Badanie uplastycznionej stali konstrukcyjnej poddanej cyklicznym oddziaływaniom
Leader: Przemysław Kalitowski
grant ID: PT01107
099 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Leader: Aleksandra Kamińska
grant ID: PT00793
100 Wysokospranwne obiegi energetyczne
Leader: Maja Kaszuba
grant ID: PT01112
101 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Leader: Efkleidis Katsaros
grant ID: PT00945
102 Investigating pounding between structures during earthquakes
Leader: Farzin Kazemi
grant ID: PT00922
103 Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne
Leader: Maria Kaźmierczak
grant ID: PT01041
104 Numerical optimization of heat exchanger using artificial intelligence and additive manufacturing technology
Leader: Moizuddin Khaja
grant ID: PT01017
105 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich
Leader: Radosław Kiciński
grant ID: PT01018
106 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Leader: Piotr Klonowicz
grant ID: PT00979
107 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Leader: Adam Kloskowski
grant ID: PT00680
108 Generowanie zbioru danych do uczenia sztucznej sieci neuronowej (SSN), w celu sterowania dokiem pływającym
Leader: Aleksander Kniat
grant ID: PT01094
109 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Leader: Michał Kochman
grant ID: PT00991
110 Funkcjonalne markery sieci aktywności ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
grant ID: PT01067
111 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Leader: Jakub Konkol
grant ID: PT00930
112 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Leader: Jakub Kowalski
grant ID: PT01000
113 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Leader: Karina Kózka
grant ID: PT00964
114 Wychwytywanie gwałtownych zjawisk nieliniowych za pomocą sprzężonej analizy numerycznej „Thermal Fluid - Solid Interaction”
Leader: Bartosz Kraszewski
grant ID: PT01055
115 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Leader: Przemysław Krata
grant ID: PT00926
116 Analiza zjawisk dynamicznych w przekładniach cykloidalnych
Leader: Roman Król
grant ID: PT01035
117 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
grant ID: PT00829
118 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Leader: Marek Krzaczek
grant ID: PT00924
119 Synteza i projekt związków modulujących TRF1/2
Leader: Radosław Krzemieniecki
grant ID: PT01012
120 Obliczenia flatterowe ostatniego stopnia turbiny parowej
Leader: Leszek Kubitz
grant ID: PT01039
121 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Leader: Marcin Kujawa
grant ID: PT00947
122 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Leader: Zuzanna Kunicka-Kowalska
grant ID: PT00992
123 Równoległe algorytmy grupowania danych wykorzystujące algorytm EM i modele mieszane
Leader: Wojciech Kwedlo
grant ID: PT01046
124 Zastosowanie modelu BAY do symulacji prętowych generatorów wirów
Leader: Tomasz Kwiatkowski
grant ID: PT01020
125 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Leader: Tomasz Laskowski
grant ID: PT00898
126 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Leader: Danuta Leśniewska
grant ID: PT00911
127 Modele gruboziarniste oparte o fizykę oddziaływań do symulowania układów biomolekularnych w dużych skalach czasu i wielkości
Leader: Adam Liwo
grant ID: PT01021
128 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity II
Leader: Adam Liwo
grant ID: PT01036
129 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Leader: Mai Suan Li_
grant ID: PT00886
130 Modelowanie i optymalizacja implantów na podstawie danych eksperymentalnych z cyfrowej korelacji obrazu
Leader: Izabela Lubowiecka
grant ID: PT01130
131 Machine learning based techniques to study chemical reactions
Leader: Marta Łabuda
grant ID: PT01110
132 Badanie wpływu imperfekcji powstałych w czasie produkcji na osiągi hydroskrzydeł
Leader: Zbigniew Macikowski
grant ID: PT01063
133 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Leader: Tomasz Majewski
grant ID: PT00862
134 Experimental and numerical studies on the mechanical and piezoelectric properties of a piezocomposite improved with nanoparticles based on a functionally graded concept
Leader: Mohammad Malikan
grant ID: PT01086
135 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Leader: Paweł Malinowski
grant ID: PT00676
136 Structural optimization of systems under static loading
Leader: Ahmed Manguri
grant ID: PT01073
137 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Leader: Milena Matusik
grant ID: PT00940
138 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Leader: Michał Michałowski
grant ID: PT00834
139 Degradacja elementów konstrukcyjnych obciążonych mechanicznie
Leader: Magdalena Mieloszyk
grant ID: PT01103
140 Klasyfikacja obrazu za pomocą sieci neuronowych
Leader: Arkadiusz Mirakowski
grant ID: PT01109
141 Numerical Analysis of Pile installation
Leader: Mohsen Misaghian
grant ID: PT00932
142 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Leader: Paweł Możejko
grant ID: PT00798
143 Badania struktury elektronowej kryształów domieszkowanych aktynowcami ze szczególnym uwzględnieniem toru
Leader: Kamil Nalikowski
grant ID: PT01108
144 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Leader: Hung Nguyen Van
grant ID: PT00889
145 Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji
Leader: Julia Niemierko
grant ID: PT01052
146 Zatrzymać ukąszenia: śledzenie zmian allosterycznych w kanałach sodowych w odpowiedzi na wiązanie insektycydów oraz projektowanie selektywnych, aktywowanych światłem acylowych sulfonamidów. Analiza podstaw molekularnych procesu szybkiej inaktywacji
Leader: Beata Niklas
grant ID: PT01065
147 Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji
Leader: Karol Niklas
grant ID: PT01023
148 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Leader: Oleksii Nosko
grant ID: PT00953
149 Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych
Leader: Marcin Nowak
grant ID: PT01040
150 Modelowanie i predykcja stanu jonosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz uczenia maszynowego
Leader: Grzegorz Nykiel
grant ID: PT01050
151 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Leader: Stanisław Ołdziej
grant ID: PT00902
152 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Leader: Stanisław Ołdziej
grant ID: PT00900
153 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Leader: Stanisław Ołdziej
grant ID: PT00901
154 Finding regularities in the hydrogen occupation of voids in metallic hydrides from ab-initio calculations
Leader: Ihor Oshchapovskyy
grant ID: PT01117
155 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
grant ID: PT00693
156 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Leader: Daria Ossowska
grant ID: PT00859
157 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Leader: Jarosław Panek
grant ID: PT00877
158 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Leader: Rafał Perczyński
grant ID: PT00890
159 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
grant ID: PT00840
160 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Leader: Paweł Pilarczyk
grant ID: PT00920
161 Modelowanie dynamiki lotu pocisku w wybranych środowiskach
Leader: Kornel Piłat
grant ID: PT01072
162 Modelowanie zjawisk w rejonie Bałtyku Południowego w kontekście planowanych inwestycji związanych z budowa farm wiatrowych
Leader: Krzysztof Piłczyński
grant ID: PT01096
163 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Leader: Mateusz Poniatowski
grant ID: PT00914
164 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Leader: Eligiusz Postek
grant ID: PT00949
165 Modelowanie naprężeń mechanicznych w kulturach 3D komórek nowotworowych
Leader: Eligiusz Postek
grant ID: PT01083
166 Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC
Leader: Jerzy Proficz
grant ID: PT01026
167 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Leader: Jerzy Proficz
grant ID: PT00962
168 Optymalizacja właściwości napędowych oraz manewrowych statków z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów
Leader: Hanna Pruszko
grant ID: PT01121
169 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Maciej Przybyłek
grant ID: PT00822
170 Model rozpoznawania mowy do oceny poprawności wymowy języka chińskiego
Leader: Adam Przybyłek
grant ID: PT01084
171 Modelowanie właściwości nano związków kluczowych z punktu widzenia ich losu środowiskowego
Leader: Tomasz Puzyn
grant ID: PT01126
172 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Leader: Tomasz Puzyn
grant ID: PT00943
173 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Leader: Tomasz Puzyn
grant ID: PT00873
174 Wyznaczenie lokalnego geodezyjno-matematycznego modelu geoidy obszaru Bałtyku Południowego na podstawie danych grawimetrycznych zarejestrowanych przez Politechnikę Gdańską
Leader: Jerzy Pyrchla
grant ID: PT01010
175 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji
Leader: Maciej Pyrka
grant ID: PT00990
176 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Leader: Przemysław Raczyński
grant ID: PT00955
177 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Leader: Parisa Radan
grant ID: PT00983
178 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Leader: Piotr Radomski
grant ID: PT00899
179 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Leader: Bartosz Różycki
grant ID: PT00936
180 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Leader: Grzegorz Różyński
grant ID: PT00925
181 Metamateriały mechaniczne wytwarzane w technologii druku 3d
Leader: Magdalena Rucka
grant ID: PT01129
182 Obliczenia właściwości elektrycznych i piezorezystywnych betonów
Leader: Magdalena Rucka
grant ID: PT01127
183 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
grant ID: PT00849
184 Wielomodalna ocena wpływu treningu lub choroby na objętość mózgu, połączeń istoty białej i dużych sieci mózgowych
Leader: Agnieszka Sabisz
grant ID: PT01033
185 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Leader: Shivangi Sachar
grant ID: PT00884
186 Theoretical investigation of melting/solidification process of biodegradable phase change materials with integerated simulation techniques in Thermal Energy Storage (TES) systems
Leader: Muhammad Saqib
grant ID: PT01113
187 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Leader: Sara Sarbaz
grant ID: PT00938
188 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
grant ID: PT00842
189 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Leader: Adam Sieradzki
grant ID: PT00995
190 Projektowanie i badanie metodami chemii kwantowej superatomów
Leader: Celina Sikorska
grant ID: PT01088
191 Samoorganizacja ,,kolorowych cząstek łaciatych”
Leader: Edyta Słyk
grant ID: PT01078
192 Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego
Leader: Łukasz Smakosz
grant ID: PT01014
193 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Leader: Bartosz Sobczyk
grant ID: PT00895
194 Bezreferencyjne monitorowanie stanu technicznego konstrukcji w oparciu o propagację fal prowadzonych z zastosowaniem światłowodowych czujników z siatką Bragga
Leader: Rohan N. Soman
grant ID: PT01111
195 Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej
Leader: Sebastian Sorek
grant ID: PT00993
196 Zastosowanie chemii obliczeniowej w poszukiwaniu nowych substancji farmakologicznie czynnych
Leader: Maciej Spiegel
grant ID: PT01099
197 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
grant ID: PT00858
198 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
grant ID: PT00847
199 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Leader: Kamil Stasiak
grant ID: PT00974
200 Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-Sfire
Leader: Tomasz Strzyżewski
grant ID: PT01071
201 Obliczenia własności atomów (w szczególności ciężkich i superciężkich) i metalicznych nanocząstek oraz modelowanie ich oddziaływania z elektronami, pozytonami i fotonami
Leader: Paweł Syty
grant ID: PT01066
202 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Leader: Maciej Szczodrak
grant ID: PT00931
203 Zmienność kształtu w modelowaniu matematycznym ściany brzucha człowieka
Leader: Katarzyna Szepietowska
grant ID: PT01104
204 Bezpieczeństwo, niezawodność oraz poprawa warunków eksploatacji maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
grant ID: PT01070
205 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Leader: Jacek Szkopek
grant ID: PT00816
206 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Leader: Radosław Szmytkowski
grant ID: PT00868
207 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES
Leader: Bogdan Szturomski
grant ID: PT01038
208 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Leader: Oskar Szulc
grant ID: PT00999
209 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
grant ID: PT00800
210 Nowcasting zjawisk głębokiej, wilgotnej konwekcji przy użyciu WRF-RUC
Leader: Piotr Szuster
grant ID: PT01105
211 Degradation processes of mechanically loaded structures in hydrogen environment
Leader: Ryszard Szwaba
grant ID: PT01118
212 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Leader: Bogdan Ścibiorski
grant ID: PT00942
213 Dynamika molekularna białek błonowych oraz badanie ich oddziaływania z innymi biomolekułami i lipidami błonowymi
Leader: Magdalena Ślusarz
grant ID: PT01087
214 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Leader: Maciej Śmiechowski
grant ID: PT00997
215 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Leader: Masoud Tahani
grant ID: PT00967
216 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Leader: Natalia Tańska
grant ID: PT00784
217 Analiza aerodynamiczna samolotu Cessna 172
Leader: Krzysztof Tesch
grant ID: PT01114
218 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
grant ID: PT00780
219 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Leader: Bartosz Trzaskowski
grant ID: PT00885
220 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Leader: Adrian Trzoss
grant ID: PT00912
221 Multi-omics characterization of immune responses in cancer
Leader: Victor Urbiola-Salvador
grant ID: PT01120
222 Funkcjonalna genomika ewolucyjna waleni
Leader: Andre Viola de Moura
grant ID: PT01089
223 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Leader: Izabela Wardach-Święcicka
grant ID: PT00919
224 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Leader: Paweł Wiczling
grant ID: PT00976
225 Symulacje procesów nanoszenia cienkich warstw metalicznych
Leader: Szymon Winczewski
grant ID: PT01043
226 Opracowanie nowej metody konstruowania pseudopotencjałów atomowych, wykorzystującej wielokryterialną optymalizację ewolucyjną
Leader: Szymon Winczewski
grant ID: PT01101
227 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Leader: Wojciech Witkowski
grant ID: PT00863
228 Projektowanie nowego leku przeciwgrzybicznego
Leader: Marek Wojciechowski
grant ID: PT01064
229 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
grant ID: PT00794
230 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
grant ID: PT00851
231 Symulacje FSI dla doku pływającego
Leader: Krzysztof Wołoszyk
grant ID: PT01092
232 Sygnatury magnetyczne statków
Leader: Mirosław Wołoszyn
grant ID: PT00968
233 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Leader: Michał Wójcik
grant ID: PT00971
234 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Leader: Michał Wójcik
grant ID: PT01006
235 Analiza silosów stalowych o zmiennym przekroju z powodu korozji
Leader: Michał Wójcik
grant ID: PT01082
236 Wpływ podatności gruntu na silos przy obciążeniu sejsmicznym
Leader: Michał Wójcik
grant ID: PT01090
237 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Leader: Maciej Wróbel
grant ID: PT00928
238 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Leader: Aneta Zdolska
grant ID: PT00935
239 Ocena możliwości wykorzystania wycofanych z użytku łopat turbin wiatrowych w wybranych obszarach inżynierii lądowej
Leader: Jakub Zembrzuski
grant ID: PT01106
240 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Leader: Yang Zhang
grant ID: PT00916
241 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Leader: Jan Zielkiewicz
grant ID: PT00801
242 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Leader: Beata Zima
grant ID: PT00988
243 Zastosowanie narzędzi momentum-FSI oraz thermal-FSI w analizie konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Ziółkowski
grant ID: PT01076
244 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Leader: Paweł Ziółkowski
grant ID: PT00957
245 Morskie endoliry
Leader: Ilona Złoch
grant ID: PT01119
246 Radiacyjna wymiana ciepła w komorach wymiany ciepła
Leader: Jacek Żabski
grant ID: PT01051
247 Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica
grant ID: PT01032

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.