Badanie wpływu imperfekcji powstałych w czasie produkcji na osiągi hydroskrzydeł

Identyfikator grantu: PT01063

Kierownik projektu: Zbigniew Macikowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-05-16

Streszczenie projektu

W ramach projektu prowadzone są badanie nad wpływem wad powstałych podczas procesu produkcyjnego na osiągi hydroskrzydeł w regatowych jednostkach pływających. Zapotrzebowanie na takie badania wynika z różnic w osiągach sprzętu dostarczanego zawodnikom klas regatowych przez producentów. Badania są prowadzone bazując na skrzydłach olimpijskiej klasy regatowej IQ Foil. W celu określania wpływu wad i określania charakterystyk skrzydeł wykorzystywane jest oprogramowanie CFD. Badanie w pierwszej fazie skupia się na globalnych parametrach skrzydła takich jak skręcenie płata i odchylenie w poszczególnych płaszczyznach. W kolejnych etapach badane będą lokalne wady skrzydeł.

Publikacje

  1. Zbigniew Macikowski, Artur Karczewski, Przemysław Krata, TOWARDS DEFINING OF A CORRELATION BETWEEN EXPERT TRIAL IN OPERATIONAL CONDITIONS AND HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OBTAINED USING CFD SIMULATION FOR A WINDSURFING FOILING CLASS FRONT WING, HYDRONAV 2023 1, (2023) 65-69
  2. Zbigniew Macikowski1, Artur Karczewski, Przemysław Krata, Influence of deviation of section angle of attack in serially produced hydrofoils on the lift-drag characteristics, MARINE 2023 1, (2023) 1-10


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.