TASK’s Users Council

Personal composition of TASK's Users Council 2023 - 2027

Chairman

dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Deputy Chair

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni

Secretary

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Members of TASK’s Users Council

 • mgr Michał Wojtasik, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Paweł Brudniak, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr inż. Andrzej Sobecki, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 • mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • mgr inż. Marcin Szpiegowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Personal composition of TASK's Users Council 2019 - 2023

Chairman

dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański / dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

Deputy Chair

mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański / dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Secretary

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Members of TASK’s Users Council

 • mgr Michał Wojtasik, Uniwersytet Gdański
 • mgr Łukasz Kozłowski / dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Sławomir Leszczyński / Paweł Brudniak, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 • mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • mgr inż. Paweł Zalewski / mgr inż. Marcin Szpiegowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Personal composition of TASK's Users Council 2015-2019

Chairman

mgr Zbigniew Ruszczyk / prof. dr hab. inż. Jacek Winiarski, Uniwersytet Gdański

Deputy Chair

mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny

Secretary

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Members of TASK’s Users Council

 • prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała / prof. dr hab. inż. Jacek Winiarski, Uniwersytet Gdański
 • mgr Zbigniew Ruszczyk / mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 • mgr Marcin Stojek / mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • mgr inż. Paweł Gołaszewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz / dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • dr inż. Ryszard Rugała / inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Personal composition of TASK's Users Council 2011-2014

Chairman

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska

Deputy Chair

dr inż. Ryszard Rugała, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Secretary

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN

Members of TASK’s Users Council

 • dr Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. dr hab. Cezary Czaplewski, Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. Krzysztof Olczak, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • mgr Zbigniew Ruszczyk, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Marek Żabczyński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni

Personal composition of TASK's Users Council 2007-2010

Chairman

prof. dr hab. inż. Marian Zientalski, Politechnika Gdańska

Deputy Chair

dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN

Secretary

mgr Zbigniew Ruszczyk, Uniwersytet Gdański

Members of TASK’s Users Council

 • mgr Marek Adamczewski / dr Marek Średniawa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr Bogdan Suchacz, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. Krzysztof Olczak, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr Jurand Czermiński, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Marek Żabczyński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Ryszard Rugała, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Personal composition of TASK's Users Council 2003-2006

Chairman

prof. dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek, Politechnika Gdańska

Deputy Chair

dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN

Secretary

mgr inż. Tadeusz Radomski, Politechnika Gdańska

Members of TASK’s Users Council

 • mgr Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr nauk farm. Wojciech Danejka, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • inż. Ewa Brzozowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr inż. Mariusz Zaczkowski, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr Jurand Czermiński, Uniwersytet Gdański
 • mgr Zbigniew Ruszczyk, Uniwersytet Gdański
 • Grzegorz Gonera / mgr inż. Marek Żabczyński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Ryszard Rugała, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Personal composition of TASK's Users Council 1998-2002

Chairman

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, Politechnika Gdańska

Deputy Chair

dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN

Secretary

mgr inż. Tadeusz Radomski, Politechnika Gdańska

Members of TASK’s Users Council

 • adj. Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. dr hab. Wiesław Makarewicz / dr hab. med. Leszek Bieniaszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • inż. Ewa Brzozowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jerzy Regent, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr Jurand Czermiński, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Krzysztof Niemczyk / mgr Zbigniew Ruszczyk, Uniwersytet Gdański
 • Aleksander Bradtke / mgr inż. Barbara Polakowska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni
 • mgr inż. Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku

Personal composition of TASK's Users Council 1994-1997

Chairman

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, Politechnika Gdańska

Deputy Chair

dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN

Secretary

mgr inż. Tadeusz Radomski, Politechnika Gdańska

Members of TASK’s Users Council

 • adj. Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr inż. Michał Burka, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Jerzy Regent, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr Jurand Czermiński, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Krzysztof Niemczyk, Uniwersytet Gdański
 • Aleksander Bradtke, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • dr inż. Janusz Żółkiewicz, Akademia Morska w Gdyni
 • mgr inż. Juliusz Gajewski, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Contact

Traugutta 75, Street, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Opening hours: Monday-Friday 08.00 am – 03.00 pm