Skład osobowy Rady Użytkowników TASK 2019 - 2023

Przewodniczący

dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

 1. mgr Michał Wojtasik, Uniwersytet Gdański
 2. mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
 3. mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 6. dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 7. mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 8. mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 9. mgr inż. Paweł Zalewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 10. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 11. mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 12. inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Skład osobowy Rady Użytkowników TASK 2015-2019

Przewodniczący

mgr Zbigniew Ruszczyk / prof. dr hab. inż. Jacek Winiarski Uniwersytet Gdański

Zastępca przewodniczącego

mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

 1. prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała / prof. dr hab. inż. Jacek Winiarski, Uniwersytet Gdański
 2. mgr Zbigniew Ruszczyk / mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
 3. mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 6. dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 7. mgr Marcin Stojek / mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 8. mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 9. mgr inż. Paweł Gołaszewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 10. dr inż. Janusz Żółkiewicz / dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 11. mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 12. dr inż. Ryszard Rugała / inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Skład osobowy Rady Użytkowników TASK 2014-2015

Przewodniczący

dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

 1. mgr Michał Wojtasik, Uniwersytet Gdański
 2. mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
 3. mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 6. dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 7. mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 8. mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 9. mgr inż. Paweł Zalewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 10. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 11. mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 12. inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A

Contact

G. Narutowicza 11/12 Street, 80-233 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Opening hours: Monday-Friday 08.00 am – 03.00 pm