Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego

Identyfikator grantu: PT00935

Kierownik projektu: Aneta Zdolska

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-08

Streszczenie projektu

Obecnie prowadzę badania naukowe dotyczące procesu propagacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych generowanych bocznym wywoływaczem płytowym oraz generatorem segmentowym. Przy pomocy środowiska MATLAB opracowuję trójwymiarowy model falowy, który pozwoli na poznanie nieliniowych efektów transformacji falowania w kanałach i basenach falowych przy użyciu tego typu generatorów fal. Wyniki badań publikowane będą w czasopiśmie naukowym z zakresu tematyki morskiej.

Publikacje

  1. A.Zdolska, Opracowanie modelu opisującego transformację nieliniowych fal kierunkowych generowanych wywoływaczem segmentowym w basenie falowym”, IBW PAN T1.2.3, (2022) 1-16
  2. W. Sulisz, A. Zdolska, A side-hinged paddle wavemaker, Archives of Mechanics 75, (2023) 213-242


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.