Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych

Identyfikator grantu: PT01032

Kierownik projektu: Grzegorz Żywica

Realizatorzy:

  • Małgorzata Bogulicz

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-13

Streszczenie projektu

Projekt ma charakter naukowo-badawczy. Celem projektu jest opracowanie nowym modeli MES wybranych elementów różnego typu maszyn wirnikowych, które pozwolą na uzyskanie nowych wyników obliczeń. W szczegółowości prowadzone prace będą dotyczyły elementów takich jak: łożyska, wały, tarcze wirnikowe i korpusy. Są to najważniejsze podzespoły maszyn wirnikowych takich jak: turbiny i mikroturbiny energetyczne, kompresory i pompy. Prowadzone badania będą dotyczyły przede wszystkim właściwości dynamicznych takich maszyn i będą obejmowały symulacyjną analizę modalną oraz analizę drgań wymuszonych. W obszarze zainteresowań będą również właściwości statyczne, wytrzymałościowe oraz cieplne badanych obiektów. Realizowane będą także zadania optymalizacyjne. Prace w zakresie modelowania i analizy elementów maszyn będą wspierały rozwój nowych, prototypowych maszyn wirnikowych, w tym w szczególności rozwiązań wysokoobrotowych. Uzyskane wyniki obliczeń zostaną opublikowane w czasopismach oraz przedstawione na konferencjach naukowych.

Publikacje

  1. Pereira M., Zirak N., Shirinbayan M., Żywica G., Tcharkhtchi A., Design, fabrication, and evaluation of a small turbine blade manufactured by rotational molding, Journal of Advanced Manufacturing Technology 128(7-8), (2023) 3441–3450
  2. Żywica G., Bagiński P., Andrearczyk A., Experimental Dynamic Characteristics of a Gas Microturbine with a Supercritical Rotor Supported by a Hybrid Bearing System, SIRM2023 - 15th European Conference on Rotordynamics, February 22-24, Darmstadt (Germany) 15, (2023) 91-100
  3. Żywica G., Design and development of oil-free turbomachinery for micro-CHP systems, 35th Workshop on Turbomachinery, October 4-6, 2023, Prague (Czech Republic) 35, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.