Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia

Identyfikator grantu: PT01000

Kierownik projektu: Jakub Kowalski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-10-26

Streszczenie projektu

Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy, uzupełnienie luki badawczej w temacie zachowania się materiału poddanemu obciążeniom wieloosiowym (złożony stan obciążenia), W założeniu projekt koncentruje się na niewielkich próbkach, jednakże celem jest wypracowanie takiej metody, która będzie mogła być stosowana w analizach lokalnych, strefowych i globalnych konstrukcji, przyczyniając się do zwiększenia ich bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości.
Współcześnie, brak jest uniwersalnego kryterium szacowania trwałości zmęczeniowej, szczególnie dla przypadków obciążeń wieloosiowych nieproporcjonalnych. Efektem prowadzonych badań jest próba wypracowania oryginalnego, możliwie uniwersalnego kryterium, umożliwiającego określanie trwałości zmęczeniowej w złożonym stanie naprężenia.

Publikacje

  1. Alicja Bera, Jakub Kowalski, Andrzej Seweryn, PĘKANIE ZGINANYCH CZTEROPUNKTOWO PRÓBEK Z KARBAMI WYKONANYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM – CZ. II – MODELOWANIE NUMERYCZNE, 60 sympozion Modelowanie w Mechanice / Patronat Politechnika Śląska -, (2024) 1


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.