Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej

Kierownik projektu: Tomasz Laskowski

Realizatorzy:

  • Michał Kosno

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-09-10

Streszczenie projektu

Budowa modeli kwantowochemicznych (gaussian) nowych pochodnych niesymetrycznych bisakrydyn (UAs) o działaniu przeciwnowotworowym, które zostaną następnie wykorzystane do ustalania struktury kompleksów utworzonych pomiędzy odpowiednimi fragmentami G-kwadrupleksowego DNA a odpowiednimi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn. Struktury będą uzgadniane z wykorzystaniem zaawansowanych metod spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Następnie zostanie przeprowadzony szereg odpowiednich stymulacji, opartych na więzach odległościowych pochodzących odpowiednich eksperymentów NMR wykorzystujących metody mechaniki i dynamiki molekularnej (gromacs) w celu ustalenia pełnej struktury badanych kompleksów.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.