Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej

Identyfikator grantu: PT00898

Kierownik projektu: Tomasz Laskowski

Realizatorzy:

  • Michał Kosno

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-09-10

Streszczenie projektu

Budowa modeli kwantowochemicznych (gaussian) nowych pochodnych niesymetrycznych bisakrydyn (UAs) o działaniu przeciwnowotworowym, które zostaną następnie wykorzystane do ustalania struktury kompleksów utworzonych pomiędzy odpowiednimi fragmentami G-kwadrupleksowego DNA a odpowiednimi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn. Struktury będą uzgadniane z wykorzystaniem zaawansowanych metod spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Następnie zostanie przeprowadzony szereg odpowiednich stymulacji, opartych na więzach odległościowych pochodzących odpowiednich eksperymentów NMR wykorzystujących metody mechaniki i dynamiki molekularnej (gromacs) w celu ustalenia pełnej struktury badanych kompleksów.

Publikacje

  1. Alicja Trocka, Katarzyna Szwarc-Karabyka, Sławomir Makowiec, Tomasz Laskowski, Application of the 2‑deoxyglucose scafold as a new chiral probe for elucidation of the absolute confguration of secondary alcohols, Scientific Reports 12, (2022) 16838
  2. Tomasz Laskowski, Michał Kosno, Witold Andrałojć, Julia Borzyszkowska-Bukowska, Paweł Szczeblewski, Nikola Radoń, Maria Świerżewska, Anna Woźny, Ewa Paluszkiewicz, Zofia Mazerska, The interactions of unsymmetrical bisacridines (UAs) with DNA duplexes. Why are the properties of UAs not a simple sum of the features exhibited by the acridine monomers, Scientific Reports -, (2023) -
  3. Michał Kosno, Witold Andrałojć, Rafał Stojałowski, Julia Borzyszkowska-Bukowska, Ewa Paluszkiewicz, Zofia Mazerska, Tomasz Laskowski, The interactions of Pu22 G-quadruplex, derived from c-Myc protooncogene promoter sequence, with antitumor acridine derivatives – an NMR/MD combined study, Journal of Medicinal Chemistry -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.