Bezpieczeństwo, niezawodność oraz poprawa warunków eksploatacji maszyn i urządzeń

Identyfikator grantu: PT01070

Kierownik projektu: Kamil Szewerda

Realizatorzy:

  • Jarosław Tokarczyk

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Data otwarcia: 2023-05-26

Streszczenie projektu

W ramach projektu przeprowadzane zostaną prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa ludzi a także zwiększenie niezawodności i poprawę warunków eksploatacji maszyn i urządzeń. Cele te osiągane będą poprzez interdyscyplinarne podejście do symulacji numerycznych odnoszących się zarówno do konstrukcji maszyn (analizy typu MES lub MBS) jak i zjawisk fizycznych zachodzących podczas ich pracy (analizy typu CFD, DEM). W celu dopełnienia możliwości symulacyjnych, w uzasadnionych przypadkach przeprowadzone będą symulacje równoległe (ang. Co-simulations) obrazujące wpływ środowiska pracy na konstrukcję maszyny lub modernizację czy kontrolę układu sterowania. W oparciu o wyniki tych analiz wyciągane będą wnioski które w przyszłości mogą mieć przełożenia na rozwój nowych typów konstrukcji lub modernizację istniejących.

Publikacje

  1. ŚWIDER J., SZEWERDA K., TOKARCZYK J., PLEWA F., GRODZICKA A., KĘDZIA K., An Overview of Possibilities of Increasing the Permissible Speed of Underground Suspended Monorails for Transporting People in the Conditions of Polish Underground Mining, Energies 16, (2023) 1-26


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.