Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną

Identyfikator grantu: PT01015

Kierownik projektu: Dawid Bruski

Realizatorzy:

  • Wojciech Witkowski
  • Łukasz Pachocki
  • Adam Ścięgaj

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-04-20

Streszczenie projektu

Projekt jest konieczny do realizacji grantu naukowego „Methods for speed estimation of a vehicle at impact with a road safety barrier” realizowanego w ramach program Argentum Triggering Research Grants, który został ogłoszony przez Politechnikę Gdańską.

Głównym celem grantu naukowego jest opracowanie modeli matematycznych, które na podstawie określonych parametrów uszkodzeń bariery oraz pojazdu będą w stanie szacować prędkość uderzenia pojazdu w barierę ochronną. Argumentami do algorytmów mogą być m.in. długość uszkodzeń systemu bariery, statyczna szerokość pracująca, liczba uszkodzonych słupków i prowadnic systemu, kąt najazdu na barierę. Opracowane algorytmy będą bazowały na algorytmach uczenia maszynowego, które zostaną wytrenowane m.in. na informacjach pozyskanych z ogólnodostępnych baz danych z wypadków drogowych, z symulacji numerycznych oraz z wyników pełnowymiarowych testów zderzeniowych. Zdobyta wiedza oraz opracowane modele i algorytmu mogą wspomóc rozwój procesu projektowania i zarządzania drogowymi barierami drogowymi. Przyczynią się również do ulepszenia narzędzi do diagnostyki obrażeń osób biorących udział w wypadkach drogowych z barierami ochronnymi.

Głównym rezultatem praktycznym grantu realizowanego w ramach programu ARGENTUM będzie opracowanie narzędzi do szacowania prędkości uderzenia pojazdu w momencie uderzenia pojazdu w barierę. Zgodnie z założeniami wniosku, takie narzędzie zostanie udostępnione online, z możliwością dostępu do niego z poziomu przeglądarki internetowej. Aby było to możliwe, konieczne jest utworzenie maszyny wirtualnej pracującej w chmurze. Dodatkowo, takie rozwiązanie znacznie usprawniłoby proces trenowania algorytmów oraz tworzenia i testowania aplikacji online przez wszystkich uczestników grantu. Dostęp do usługi TASKCloud w ramach składanego projektu znacząco pomoże w realizacji grantu „Methods for speed estimation of a vehicle at impact with a road safety barrier” wykonywanego w ramach ARGENTUM.

Publikacje

  1. Bruski Dawid, Pachocki Łukasz, Ścięgaj Adam, Witkowski Wojciech, Speed estimation of a car at impact with a W-beam guardrail using numerical simulations and machine learning, ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 184, (2023) 1-12
  2. Bruski Dawid, Pachocki Łukasz, Witkowski Wojciech, Miśkiewicz Mikołaj, Symulacje MES, uczenie maszynowe i algorytmy optymalizacyjne jako narzędzia do poprawy funkcjonowania urządzeń BRD., Kongres bezpieczeństwa ruchu drogowego 2023 -, (2023) -
  3. Bruski Dawid, Pachocki Łukasz, Miśkiewicz Mikołaj, Wilde Krzysztof, Witkowski Wojciech, BADANIA POLIGONOWE I SYMULACYJNE FUNKCJONOWANIA DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH I KIEROWCÓW POJAZDÓW UDERZAJĄCYCH W BARIERĘ, XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT 2023 -, (2023) -
  4. Bruski Dawid, Pachocki Łukasz, Witkowski Wojciech, Crash Test and Numerical Simulation of a 1500-kg Car Collision with a W-beam Guardrail at a Speed of 140 km/h, 17th U. S. National Congress on Computational Mechanics -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.