Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych

Identyfikator grantu: PT00907

Kierownik projektu: Adam Jaczewski

Realizatorzy:

 • Zofia Bałdysz
 • Radosław Droździoł
 • Mariusz Józef Figurski
 • Marta Gruszczyńska
 • Karina Kózka
 • Alan Mandal
 • Grzegorz Nykiel
 • Tomasz Strzyżewski
 • Marcin Wdowikowski
 • Weronika Wrońska
 • Witold Interewicz
 • Natalia Pilguj
 • Piotr Szuster

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Warszawa

Data otwarcia: 2021-10-20

Streszczenie projektu

Opis projektu:
Celem projektu jest rozwój metod prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących produktów oraz opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych. W związku z coraz większą dostępnością różnorodnych rozwiązań teleinformatycznych oraz rozwojem zaawansowanych metod modelowania meteorologicznego w ostatnim czasie pojawiło się wiele serwisów pogodowych, które oferują nowe produkty prognostyczne.

Cel projektu będzie w realizowany w następujących zadaniach:
- rozwój prognozowania długoterminowego pogody, gdzie będą optymalizowane procesy statystycznych (deterministyczne i probabilistyczne) stosowane w obecnie funkcjonujących modelach oraz wykorzystywane dane i produkty ECMWF, co w efekcie ma przyczynić się do poprawy sprawdzalności prognoz długoterminowych. Zostaną rozpoczęte prace nad regionalnym „multi-modelem”, integrującym wiele modeli z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
- wdrożenie i rozwój parametryzacji efektów miejskich w numerycznych modelach pogody. Zostanie to osiągnięte przez opracowanie metodologii przygotowania m. in. pól antropogenicznych strumieni ciepła, przepuszczalności gruntu i pokrycia terenu, a ich implementacja w modelach pozwoli na odpowiednie odwzorowanie warunków meteorologicznych panujących w miejskiej wyspie ciepła.
- wdrożenie i udoskonalenie systemu prognozowania zagrożenia pożarowego w Polsce z wykorzystaniem numerycznych modeli pogodowych, gdzie będzie rozwijany wysokorozdzielczy system prognozowania zagrożenia pożarowego w Polsce. System oparty jest na wykorzystującym parametry meteorologiczne wskaźniku Fire Weather Index (FWI), który jest powszechnie używany w wielu innych krajach na świecie. Obliczenia wykonywane będą z wykorzystaniem numerycznego modelu pogodowego WRF. Zagrożenie pożarowe prognozowane będzie w rozdzielczości 2,5x2,5 km z wyprzedzeniem 24 i 48 godzinnym (prognoza na godzinę 12 UTC).
- wdrożenie i rozwój metod analiz oraz prognozowania meteorologicznego dla potrzeb odnawialnych źródeł energii, którego celem jesr opracowanie systemu krótkoterminowych prognoz oraz symulacji uzysku mocy pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych z czasem wyprzedzenia od 24 do 48 godzin, wraz opracowaniem systemu automatycznej sprawdzalności prognoz, na potrzeby zabezpieczenia energetycznego Polski. Kluczowym zagadnieniem będzie próba zastosowana metod sztucznej inteligencji w celu prognozowania energii z OZE na terenie Polski oraz wykorzystanie funkcjonujących w IMGW-PIB numerycznych modeli pogody jak również identyfikacja potencjalnie możliwych do zastosowania innych NMP, jak WRF-SOLAR czy modele ECMWF.
- implementacja technik CFD do szczegółowego modelowania pola wiatru w miastach, którego celem jest m.in. implementacja małoskalowego modelu CFD, za pomocą którego można będzie rozwiązywać problemy ruchu powietrza w miastach, związane z zanieczyszczeniem powietrza i dyspersją zanieczyszczeń, projektowaniem nowych inwestycji w kontekście komfortu wiatrowego, planowaniem prac na wysokościach, projektowaniu miejsc instalacji małych elektrowni wiatrowych.

Publikacje

 1. Schulz, J.-P., Mercogliano, P., Adinolfi, M., Apreda, C., Bassani, F., Bucchignani, E., Campanale, A., Cinquegrana, D., Lucia, C. D., Dumitrache, R., Fedele, G., Garbero, V., Interewicz, W., Iriza-Burca, A., Jaczewski, A., Khain, P., Levi, Y., Maco, B., Mandal, A., & Milelli, M., A new urban parameterisation for the ICON atmospheric model, European Meteorological Society Annual Meeting 2022 19, (2022) 501
 2. A.Jaczewski, A. Wyszogrodzki, W. Interewicz, Raport roczny MESO-URB: Wdrożenie i rozwój parametryzacji efektów miejskich w numerycznych modelach pogody, INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1, (2022) 19-27
 3. Figurski, M. J., Nykiel, G., Jaczewski, A., Baldysz, Z., & Wdowikowski, M., The impact of initial and boundary conditions on severe weather event simulations using a high-resolution WRF model. Case study of the derecho event in Poland on 11 August 2017, Meteorology Hydrology and Water Management 2023, (2022) 1-34
 4. Jaczewski, A., Wyszogrodzki, A., Figurski, M., Numeryczne modelowanie pogody w obszarach zurbanizowanych, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „KLIMAT I BIOKLIMAT MIAST” 2023, (2023) 1
 5. Strzyzewski, T. i Jaczewski, A., Modeling of wind conditions in Warsaw, EGU23. Copernicus Meetings 2023, (2023) 1
 6. A.Jaczewski, A. Wyszogrodzki, W. Interewicz, M. Gruszczyńska, M. Figurski, T. Stzyżewski, RAPORT KOŃCOWY ROZWÓJ METOD PROGNOZOWANIA W CELU DOSKONALENIA ISTNIEJĄCYCH PRODUKTÓW ORAZ OPRACOWYWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ APLIKACYJNYCH, INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 2023, (2023) 1-78


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.