Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku

Identyfikator grantu: PT00946

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2021-08-12

Streszczenie projektu

Celem projektu są obliczenia własności stochastycznych nieliniowych fal wodnych, w zastosowaniu do analizy procesu falowania wiatrowego w strefie brzegowej morza. Obliczenia dotyczą charakterystyk widmowych falowania oraz rozkładów prawdopodobieństwa wzniesień swobodnej powierzchni wody oraz wysokości fal indywidualnych. Jednym z głównych rezultatów planowanych badań będą własności stochastyczne maksymalnych fal sztormowych oraz parametry ekstremalnej fali projektowej. Wyniki projektu mogą mieć szerokie zastosowanie w inżynierii konstrukcji morskich w strefie brzegowej oraz offshore, w takich dziedzinach jak ochrona brzegów morskich i portów, projektowanie farm wiatrowych w morzu, zapewnienie bezpieczeństwa operacji w morzu i transportu morskiego. Wyniki planowanych obliczeń numerycznych oraz analiz statystycznych mogą mieć także duże znaczenie w oceanografii, w szczególności w badaniach dynamiki Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej.

Publikacje

 1. Witold Cieślikiewicz, Aleksandra Cupiał, Probabilities of wind velocity and wind wave parameters over the Baltic Sea based on 44-year long hindcast data, International Baltic Earth Secretariat Publications, 4th Baltic Earth Conference, Jastarnia, Poland, 30 May – 3 June 2022, Conference Proceedings, Ed. Silke Köppen and Marcus Reckermann 1, (2022) 161–162
 2. Cieślikiewicz, W., Cupiał, A., Long-term statistics of atmospheric conditions over the Baltic Sea and meteorological features related to wind wave extremes in the Gulf of Gdańsk, Oceanologia ?, (2023) 1–16
 3. Rybczak, M., Cieślikiewicz, W., Effect of lake waves on manoeuvring performance of a model ship, Ships and Offshore Structures ?, (2023) 1–14
 4. Uścinowicz, Sz., Cieślikiewicz, W., Skrzypek, G., Zgrundo, A., Goslar, T., Jędrysek, M-O., Jurys, L., Koszka-Maroń, D., Miotk-Szpiganowicz, G., Sydor, P., Zachowicz, J., Holocene relative water level and storminess variation recorded in the coastal peat bogs of the Vistula Lagoon, southern Baltic Sea, Quaternary Science Reviews 296, (2022) 1–21
 5. Cieślikiewicz, W., Badur, J., Cupiał, A., Wegner, P., Baltic Sea wind wave hindcast system, International Ocean Data Conference (IODE) 2022, Sopot, 14–16.02.2022; (“Intergovernmental Oceanographic Commission” (IOC) of UNESCO, considered within the multi-sectoral vision of the UN Ocean Decade ?, (2022) ?
 6. Cieślikiewicz, W., Badur, J., Cupiał, A., Wegner, P., System przetwarzania i udostępniania danych falowania wiatrowego Bałtyku w ramach projektu eCUDO.pl , Sympozjum Polish Scientific Institutions for Information Society under Decade of Ocean Science for Sustainable Development ?, (2022) ?
 7. Cupiał, A., Cieślikiewicz, W., Spatial variation of extreme storm characteristics over Gulf of Gdańsk and their long-term temporal changes, European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Wiedeń, Austria, 23–27.05.2022 ?, (2022) ?
 8. Cieślikiewicz, W., Cupiał, A., Probabilities of wind velocity and wind wave parameters over the Baltic Sea based on 44-year long hindcast data, 4th Baltic Earth Conference, Jastarnia, 30.05–3.06.2022 ?, (2022) ?
 9. Cieślikiewicz, W., Cupiał, A., Charakterystyki probabilistyczne wiatru i falowania w Morzu Bałtyckim z wykorzystaniem modelowania retrospektywnego dla lat 1958–2001, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”, Gdynia, 7–8.06.2022 ?, (2022) ?
 10. Cupiał, A., Cieślikiewicz, W., Ekstremalne sztormy oraz trendy charakterystyk maksymalnych fal w Zatoce Gdańskiej w latach 1958–2001, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”, Gdynia, 7–8.06.2022 ?, (2022) ?
 11. Cieślikiewicz, W., Badur, J., Cupiał, A., Wegner, P., Dane falowania wiatrowego Morza Bałtyckiego udostępniane przez Instytut Oceanografii UG w ramach projektu eCUDO.pl, Cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych projektu eCUDO.pl: 15 września w Uniwersytecie Szczecińskim, 20 września 2022 w Akademii Pomorskiej w Słupsku, 23 września 2022 w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni ?, (2022) ?
 12. Cieślikiewicz, W., Badur, J., Cupiał, A., Wegner, P., Długoterminowe charakterystyki statystyczne falowania wiatrowego w Morzu Bałtyckim na podstawie wyników modelowania retrospektywnego, Spotkanie końcowe projektu eCUDO.pl „Polskie dane oceanograficzne wczoraj, dziś i jutro” Osada Danków koło Ostródy 10–13.10.2022 ?, (2022) ?
 13. Grzonka, L., Cieślikiewicz, W., Mass transport induced by nonlinear surface gravity waves, European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Wiedeń, Austria, 23–28.04.2023 ?, (2023) ?
 14. Cieślikiewicz, W., Cupiał, A., Warunki atmosferyczne nad Morzem Bałtyckim powodujące ekstremalne sztormy w Zatoce Gdańskiej, 2nd conference on AI, HPC and Big Data Analysis for Grand Challenges—DataComp 2023, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowe (CI TASK), Gdańsk, 19–20.09.2023 ?, (2023) ?
 15. Uścinowicz, Sz., Witak, M., Cieślikiewicz, W., Pączek, U., Sydor, P., Holoceńskie zmiany poziomu morza i sztormy na południowym wybrzeżu Bałtyku, Konferencja GEOST IV—Procesy Geologiczne w Morzu i Strefie Brzegowej, Rowy, 18–20.09.2023 ?, (2023) ?


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.