Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2021-08-12

Streszczenie projektu

Celem projektu są obliczenia własności stochastycznych nieliniowych fal wodnych, w zastosowaniu do analizy procesu falowania wiatrowego w strefie brzegowej morza. Obliczenia dotyczą charakterystyk widmowych falowania oraz rozkładów prawdopodobieństwa wzniesień swobodnej powierzchni wody oraz wysokości fal indywidualnych. Jednym z głównych rezultatów planowanych badań będą własności stochastyczne maksymalnych fal sztormowych oraz parametry ekstremalnej fali projektowej. Wyniki projektu mogą mieć szerokie zastosowanie w inżynierii konstrukcji morskich w strefie brzegowej oraz offshore, w takich dziedzinach jak ochrona brzegów morskich i portów, projektowanie farm wiatrowych w morzu, zapewnienie bezpieczeństwa operacji w morzu i transportu morskiego. Wyniki planowanych obliczeń numerycznych oraz analiz statystycznych mogą mieć także duże znaczenie w oceanografii, w szczególności w badaniach dynamiki Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.