Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia

Identyfikator grantu: PT00953

Kierownik projektu: Oleksii Nosko

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-22

Streszczenie projektu

Celem projektu jest badanie hiperbolicznego i klasycznego parabolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia, w tym: 1) zdefiniowanie i rozwiązanie zagadnień niestacjonarnego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia w oparciu o hiperboliczne równanie przewodnictwa cieplnego (równanie falowe) i klasyczne paraboliczne równanie przewodnictwa cieplnego (równanie dyfuzji) dla warunków idealnego i nieidealnego kontaktu cieplnego; 2) uzyskanie analitycznych zależności temperatur i strumieni ciepła w strefie kontaktu ciał tarcia od warunków kontaktu cieplnego, parametrów wytwarzania ciepła adhezyjnego i odkształcającego, intensywności zużycia i właściwości ciał.

Publikacje

  1. O. Nosko, Jeffreys heat conduction in coupled semispaces subjected to interfacial heating, International Journal of Heat and Mass Transfer 203, (2023) 123829


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.