Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery

Identyfikator grantu: PT00914

Kierownik projektu: Mateusz Poniatowski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-11-24

Streszczenie projektu

Celem projektu jest stworzenie modelu opisującego stan jonosfery, który bazować będzie na danych archiwalnych przetwarzanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Gęstość elektronów w jonosferze decyduje o wielkości opóźnienia jakiemu będzie poddany sygnał przechodzący przez tą warstwę atmosfery. Opóźnienie to wpływa ono na wyznaczanie pozycji i musi być wyeliminowane w celu uzyskania dokładności pozycjonowania mniejszej niż 1 cm. Wskutek niejednorodnego rozkładu gęstości elektronów w przekroju pionowym jonosfery, sygnał będzie pokonywać ośrodki o zmiennych współczynnikach odbicia fali, co powoduje załamanie i wydłużenie drogi pokonywanej przez sygnał. Powstałe opóźnienie jest możliwe do wyeliminowania w 99% poprzez zastosowanie przybliżonego modelu jonosfery, jednakże wariacje w strukturze rozkładu elektronów, przyczyniają się do wszelkich zakłóceń związanych z propagacją fal radiowych w tym ośrodku i są problematyczne do modelowania.

Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu modelowania i predykcji stanu jonosfery, w tym zaburzeń jonosferycznych. Wykorzystane zostaną dane GPS, dane satelitarne, dane z jonosond, dane aktywności geomagnetycznej oraz słonecznej oraz wszelkie inne dane będące skorelowane ze stanem jonosfery. Algorytmy sztucznej inteligencji, jak i wszelkie potrzebne obliczenia i przetwarzanie danych, będą przeprowadzane w środowisku Python.

Publikacje

  1. Poniatowski, M; Nykiel, G.; Borries, C.; Szmytkowski, J., Spatio-Temporal Validation of GNSS-Derived Global Ionosphere Maps Using 16 Years of Jason Satellites Observations, Remote Sensing 15, no. 20: 5053, (2023) 23


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.