Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)

Identyfikator grantu: PT00995

Kierownik projektu: Adam Sieradzki

Realizatorzy:

  • Witold Klimczyk

Instytut Lotnictwa

Warszawa

Data otwarcia: 2022-10-03

Streszczenie projektu

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed dynamicznie rozwijającym się rynkiem BSP/UAM, w zakresie wymagań dotyczących minimalizacji hałasu. W niedługiej perspektywie czasowej zostaną one usankcjonowane prawnie w postaci wymogów certyfikacyjnych, mogących zahamować rozwój tej gałęzi przemysłu. Celem projektu jest wyjście naprzeciw potrzebom rynku poprzez opracowanie metodyki projektowania wirników o niskiej emisji hałasu oraz przeanalizowanie kilku najistotniejszych typów interakcji aerodynamicznych, mogących wystąpić w przypadku zróżnicowanych konfiguracji BSP/UAM i wpływających na emitowany hałas. Projekt będzie skupiał się na opracowaniu propozycji rozwiązań technicznych minimalizujących hałas, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich osiągów. Przeanalizowanie w niniejszy sposób kilku uogólnionych przypadków pozwoli zbudować wiedzę i kompetencje w zakresie kompleksowego projektowania kompletnych konfiguracji BSP/UAM, ze szczególnym naciskiem dobór odpowiednich metod obliczeniowych. Zagadnienia te nie jest dogłębnie przebadane i stanowią duże wyzwanie z punktu widzenia metod obliczeniowych - wymagane są metody o niskiej dyssypacji numerycznej i często wysokim koszcie obliczeniowym. W ramach projektu planowana jest walidacja metod obliczeniowych w oparciu o badania eksperymentalne.

Publikacje

  1. Witold Klimczyk, Adam Sieradzki, RANS-Based Aeroacoustic Global Sensitivity Study and Optimization of UAV Propellers, Aerospace 10(3), (2023) 306
  2. Adam Sieradzki, Pawel Kekus, Witold Klimczyk, Validation of a Surrogate-Based Methodology for Low-Noise UAV/UAM Rotor Design, 49th European Rotorcraft Forum 2023 49, (2023) 1-13


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.