Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych

Identyfikator grantu: PT00947

Kierownik projektu: Marcin Kujawa

Realizatorzy:

  • Łukasz Smakosz
  • Violetta Konopińska-Zmysłowska
  • Faizullah Jan

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-16

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest analiza zachowania dwuteowych słupów cienkościennych, których przekroje poprzeczne powstają w wyniku połączenia dwóch stalowych ceowników zimnowalcowanych. Ostateczny dwuteowy kształt przekroju słupa uzyskuje się przez trwałe połączenie klejone powierzchni zewnętrznych środników prętów ceowych. Analizie poddane zostaną pręty o powierzchniach środników całkowicie płaskich lub przetłoczonych na całej długości. Przetłoczenia środnika będą miały formę żeber podłużnych o zróżnicowanej geometrii. Dodatkowo cienkościenny kształtownik dwuteowy z podłużnymi wypukłymi przetłoczeniami na całej długości mógłby być w przestrzeni powstałej pomiędzy przetłoczeniami środników wypełniony pianką z tworzyw sztucznych.
Planowane prace badawcze mają charakter kompleksowy. Wykonane będą obszerne badania doświadczalne, a także zostaną stworzone modele matematyczne słupów zarówno numeryczne jak i teoretyczne. Pręty zostaną poddane obciążeniom quasi-statycznym powodującym ściskanie w zakresie geometrycznie i fizycznie nieliniowym. Analiza stateczności pręta będzie dotyczyła zagadnień wyboczenia przy ściskaniu osiowym w ujęciu lokalnym i globalnym, a także zachowania pokrytycznego prętów aż do zniszczenia, które wyrazi się w zniszczeniu poprzez uplastycznienie materiału lub/i rozwarstwienie połączenia klejonego. W badaniach zostaną wykorzystane zaawansowane narzędzia pomiarowe oraz specjalistyczne oprogramowanie, które posłuży do stworzenia modeli numerycznych, z uwzględnieniem realnie pomierzonych imperfekcji wstępnych, przy zastosowaniu inżynierii odwrotnej. Analiza numeryczno-teoretyczna będzie, poza opisem matematycznym rzeczywistych zjawisk zachodzących w prętach pod obciążeniem, skoncentrowana także na optymalizacji kształtu geometrii przetłoczeń środników w badanych prętach.

Publikacje

  1. M. Kujawa, Ł. Smakosz, K. Winkelmann, F. Jan, V. Konopińska-Zmysłowska, V. Eremeyev, A random field-based simulational identification of possible material imperfection levels of adhesive-bonded joints, Lightweight Structures in Civil Engineering -, (2023) -
  2. M. Kujawa, F. Jan, Ł. Smakosz, K. Winkelmann, V. Konopińska- Zmysłowska, V. Eremeyev, Application of Probabilistic Machine Learning in Failure Mechanics, Lightweight Structures in Civil Engineering -, (2023) -
  3. Faizullah Jan, Marcin Kujawa, Łukasz Smakosz, Violetta Konopińska-Zmysłowska, Karol Winkelmann, Victor Eremeev , Application of machine learning in failure mechanics, 29-th French-Polish Seminar of Mechanics -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.