Baltic Sea Operational Systems

Identyfikator grantu: PT00972

Kierownik projektu: Jaromir Jakacki

Realizatorzy:

  • Maciej Muzyka

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2022-04-22

Streszczenie projektu

Projekt jest kontynuacją obliczeń operacyjnych prowadzownych na komputerach CI TASK w infrastrukturze PL-GRID. Planowane jest przeniesienie systemu eBaltic, DAIMON oraz generacji prognoz pogody dla dla naszej narodowej kadry żeglarskiej. Cały system aktulanie działa prawidłowo na komputerze Tryton w infrastrukturze PLGRID. W ramach projektu planowana jest rezerawacja 8-9 węzłów pozwalająca na ciągłą pracę w systemie wraz z możliwością prowadzenia działań adaptacyjnych innch modeli. W skład systemu wchodzą następujące modele: Community Earth System Model (CESM) rozwijany przez amerykańskie konsorcja. Model jest przystosowany do obliczeń w skali globalnej i został zaadoptowany do rejonu Bałtyku. Wprowadzono niezbędne zmiany pozwalające na obliczeniach dla morza szelfowego jakim jest Bałtyk. Najważniejszą modyfikacją była zmiana charakteru mieszania pionowego oraz wprowadzenia warunku brzegowego wprowadzającego poprawną zmienność poziomu morza w Kattegacie. Z modelu tego wykorzystywane sa dwa katywne modele – ocean i lód oraz dwa pasywne, przesyłające wyłącznie dane, model atmosfery i lądu. CESM w wersji Bałtyckiej (B-CESM) otrzymuje dane atmosferyczne z modelu Weather Research and Forecasting Model (WRF), określany również mianem modelu atmosfery. WRF jest uruchamiany codziennie i po wykonaniu obliczeń dla 72 godzin, dane meteorologiczne są dostarczane do modelu CESM. Całość wyników jest udostępniana po wykonaniu obliczeń przez portal eBaltic.plgrid.pl. Drugi system operacyjny można określić jako osadzony w systemie eBaltic to model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z potencjalnego wycieku z amunicji chemicznej zatopionej w Bałtyku po II Wojnie Światowej. System został wykonany w ramach projektu DAIMON którego IOPAN był liderem. Planowana jest rozbudowa systemu do celów utylitarnych. W ramach działań operacyjnych prowadzone są również obliczenia prognozy pogody dla naszej kadry żeglarskiej. Prognozy są przygotowywane w ramach współpracy z PZŻ i mają na celu wspomaganie naszych żeglarzy podczas regat mający znaczenie na poziomie światowym i olimpijskim.← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.