Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych

Kierownik projektu: Łukasz Doliński

Realizatorzy:

  • Arkadiusz Żak
  • Jacek Szkopek
  • Wiktor Waszkowiak

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-28

Streszczenie projektu

Zakres naukowy projektu przewiduje realizację badań, których celem jest zdobycie wiedzy na temat ilościowych i jakościowych związków pomiędzy parametrami fizycznymi opisującymi budowę struktur periodycznych (kształt, wielkość komórek elementarnych, własności mechaniczne materiału) a propagującymi w nich falami sprężystymi. Głównym celem prowadzonych badań nad strukturami periodycznymi jest opracowanie procedur optymalizacji struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych np. tłumienia fal akustycznych lub sprężystych w określonych reżimach częstotliwości i/lub w odniesieniu do wybranych postaci drgań. Proces optymalizacji metodami sztucznej inteligencji prowadzony będzie między innymi dla struktur periodycznych wykonanych z materiałów termoplastycznych z wykorzystaniem technologii przyrostowych (druk 3D). Projekt przewiduje realizację trzech głównych zadań:
1) Badania symulacyjne i eksperymentalne mające na celu zgromadzenie zbioru danych uczących niezbędnych w procesie optymalizacji,
2) Implementacja wybranych algorytmów optymalizacji cech geometrycznych badanych struktur w celu uzyskania z góry założonych charakterystyk dynamicznych. Zadania modelowania i optymalizacji realizowane będą głównie z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.
3) Weryfikacja eksperymentalna zoptymalizowanych struktur periodycznych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.