Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Identyfikator grantu: PT00976

Kierownik projektu: Paweł Wiczling

Realizatorzy:

  • Agnieszka Kamedulska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-06-07

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję analitów w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Model zostanie opracowany w oparciu o dane retencyjne zebrane z wykorzystaniem gradientowej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas dla dużej liczby analitów i dla szerokiego zakresu warunków chromatograficznych (m.in. różne pH, temperatura, czas trwania gradientu oraz rodzaje modyfikatora organicznego). Opracowany model posłuży do scharakteryzowania retencji analitów, własności fazy stacjonarnej i ruchomej oraz stworzenia procedury decyzyjnej, która będzie praktycznie użyteczna do przewidywania czasów retencji i szerokości piku (chromatogramu), a w konsekwencji w określeniu warunków prowadzących do uzyskania żądanego rozdzielenia. Projekt przewiduje użycie programu Stan, który jest nowoczesną platformą do modelowania statystycznego i wysokowydajnym środowiskiem obliczeń statystycznych.


Publikacje

  1. A.Kamedulska, Ł. Kubik, J. Jacyna, W. Struck-Lewicka, MJ Markuszewski, P. Wiczling , Toward the general mechanistic model of liquid chromatographic retention, Anal. Chem. 94, (2022) 11070-11080
  2. P.Wiczling, A.Kamedulska, , Comparison of Chromatographic Stationary Phases Using a Bayesian-Based Multilevel Model, Anal Chem w druku, (2024) w druku
  3. Agnieszka Kamedulska, Opracowanie bayesowskich modeli hierarchicznych opisujących retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz, rozprawa doktorska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.