Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

Identyfikator grantu: PT01056

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

  • Maciej Janecki
  • Dawid Dybowski
  • Artur Nowicki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2023-04-07

Streszczenie projektu

Celem projektu „WaterPuck” (www.waterpuck.pl) była budowa Zintegrowanego Serwisu Informacyjno-Predykcyjnego WaterPUCK poprzez opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę „WaterPUCK”, która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na badanym obszarze, a w konsekwencji na jakość wód morskich. Produkt został zastosowany do Gminy Puck i Zatoki Puckiej (Natura 2020) jako wersja pilotażowa. Budowa serwisu oparta była o badania in situ - dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) i modelowanie numeryczne oraz prace informatyczne i statystyczne.

Serwis WaterPUCK to zintegrowany system składający się z połączonych ze sobą komputerowych modeli, działający w sposób ciągły dający 48-godzinne prognozy poprzez zasilanie go danymi meteorologicznymi, składa się z 4 głównych bloków:

Gospodarstwa rolne: ankieta i dwa kalkulatory dla gospodarstw rolnych w Gminie Puck;
Wody lądowe: kompleksowy model spływu wód powierzchniowych oparty na kodzie SWAT i model przepływu wód podziemnych oparty na kodzie Modflow;
Wody przybrzeżne (przejściowe): trójwymiarowy numeryczny model ekosystemu Zatoki Puckiej EcoPuckBay oparty na kodzie POP;
Wody morskie: trójwymiarowy numeryczny modelu ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS z modułem upwellingu.

Opracowany i zbudowany w ramach projektu system składający się z połączonych modeli jako nowoczesne narzędzie mające na celu śledzenie i prognozowanie zachodzących w środowisku wodnym i morskim zmian, dla zwiększenia zasobów danych i zrozumienia wobec potrzeb zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zagrożeniom, przedstawia dzienne zmiany zachodzące w środowisku Zatoki Puckiej w aspekcie presji antropogenicznych związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń z wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Puck.

Dostęp do wyników odbywa się poprzez witrynę www.waterpuck.pl (zakładka „PRODUKTY”).

Publikacje

  1. M. Janecki, D. Dybowski, L. Dzierzbicka-Glowacka, The influence of biochemical parameters on primary production in the Gulf of Gdańsk region: A model study, Oceanologia 65(4), (2023) 517-533


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.