Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich

Identyfikator grantu: PT01018

Kierownik projektu: Radosław Kiciński

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Gdynia

Data otwarcia: 2023-01-20

Streszczenie projektu

Cel naukowy. Celem naukowym projektu jest opracowanie metodyki wykonywania symulacji MES odporności udarowej kadłuba okrętu i innych obiektów morskich zanurzonych w wodzie obciążonych falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu TNT, odległości, kąta padania fali, odbicia od dna i powierzchni oraz nieliniowości materiałowych będących funkcjami prędkości odkształcenia dla celów modernizacji i projektowania okrętów MW RP oraz obiektów morskich o charakterze strategicznym dla kraju takich jak rurociągi gazowe.
Problem badawczy. Realizacja proponowanego tematu obejmuje swym zakresem analizę odpowiedzi konstrukcji powłokowych i bryłowych obciążonych udarowo impulsem ciśnienia w ujęciu Metody Elementów Skończonych oraz metod bezsiatkowych. Analizowane zagadnienie jest procesem szybkozmiennym i odbywa się w dwóch sprzężonych ośrodkach: w wodzie, w której następuje wybuch ładunku i propagacja fali ciśnienia oraz w kadłubie okrętu, który ulega deformacjom wskutek obciążenia przekazanego na granicy obu ośrodków.
Oczekiwane rezultaty. Rezultatem pracy będzie metodyka wykonywania symulacji MES odporności udarowej kadłuba okrętu i innych obiektów morskich zanurzonych w wodzie obciążonych falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu TNT, której celem będzie modelowanie i projektowanie odporności udarowej nowych okrętów oraz obliczanie i modernizowanie odporności udarowej istniejących jednostek. W ramach pracy zostaną praktycznie wykonane symulacje odporności udarowej wybranych okrętów MW RP. W wyniku realizacji pracy planuje się powstanie monografii pt. „Fizyka okrętów podwodnych w ujęciu MES”.

Publikacje

  1. Radosław Kiciński, Estimating the Size of a Crater after an Underwater Explosion, Advances in Science and Technology Research Journal 17(5), (2023) 187–194


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.