Obliczenia nośności granicznej i stateczności konstrukcji metalowych

Identyfikator grantu: PT01068

Kierownik projektu: Piotr Iwicki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-05-25

Streszczenie projektu

Badania obejmują analizy numeryczne konstrukcji inżynierskich , a szczególnie konstrukcji metalowych w zakresie liniowym i nieliniowym z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej lub materiałowej. Poszukiwane będą ścieżki nieliniowe równowagi obciążenie - przemieszczenie i nośność graniczna konstrukcji z różnego typu imperfekcjami. Analizowane będą konstrukcje dachów, silosów (kratownice dachowe, konstrukcje ramowe), zbiorników, wież elektrowni wiatrowych, konstrukcji modułowych. Obliczenia będą dotyczyć elementów z blach fałdowych, prętów walcowanych lub cienkościennych. Analizowany będzie wpływ podłoża i konstrukcje wraz z fundamentami. Obliczenia będą wykonywane dla elementów bryłowych, powłokowych i prętowych.

Publikacje

  1. Korcz-Konkol, N., & Iwicki, P. , Truss imperfections in the design of bar and diaphragm bracing systems, JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 206, (2023) 107936.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.