Znaczenie szczegółów w locie owadów

Identyfikator grantu: PT00992

Kierownik projektu: Zuzanna Kunicka-Kowalska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2022-09-23

Streszczenie projektu

Projekt ma stanowić obszerne badania nad wpływem detali geometrycznych i materiałowych budowy owadów na ich lot. Dotychczasowe studia pokazują, że zjawiska w skali mikro obserwowane podczas lotu owadów w rzeczywistości są często pochodną specyficznej budowy w skali nano. Wielokrotnie rozpatrywane są zjawiska, które nie mają swojego fizycznego i matematycznego wyjaśnienia, a obserwacje nabierają sensu dopiero po wprowadzeniu danych z obliczeń i obrazowania dotyczących na pozór nieistotnych szczegółów. Celem projektu jest odkrycie tych detali, a następnie oszacowanie ich jakościowego i ilościowego wpływu na kinematykę i dynamikę lotu całego owada. Wyniki obliczeń numerycznych pozwolą pozyskać dane, które przy modelowaniu lotu trzepoczącego będą danymi wejściowymi, uproszczą modelowanie i przybliżą jego efekty do stanu obserwowanego w naturze.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.