Obrazowanie źródeł radiowych

Identyfikator grantu: PT01079

Kierownik projektu: Marcin Hajduk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Geoinżynierii

Olsztyn

Data otwarcia: 2023-06-30

Streszczenie projektu

Projekt poświęcony jest obrazowaniu źródeł radiowych za pomocą nowoczesnych instrumentów takich jak Low-Frequency Array (LOFAR), Very Large Array (VLA) czy Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Autor wniosku specjalizuje się w obserwacjach obiektów gwiazdowych. Regularnie otrzymuję czas obserwacyjny na wyżej wymienionych
instrumentach jako pierwszy autor (VLA: AZ0155, AZ0167, AZ0171, 12B-225, 13A-186, 17B-117, 19A-174, 19A-175, 20B-046, 22A-097, LOFAR: LC9_035, LC10_005, LC10_006, LC12_028, LC15_005, LC16_012) lub współautor. Projekt ma kilka celów badawczych. Pierwszym z nich jest badanie radiowej emisji gwiazd chemicznie dziwnych (Hajduk i in., 2022, A&A, 665A, 152). We współpracy z prof. Paolo Leto z Osservatorio Astrofisico di Catania będziemy badać dostępne obserwacje gwiazd chemicznie dziwnych na najniższych dostępnych częstościach. Kolejnym projektem jest badanie wypływów z gwiazd. Kontynuacja i rozwinięcie pracy Hajduk i in., 2021, ApJ, 919, 121 we współpracy z grupą prof. Marijke Haverkorn z Radboud University w Holandii. Następnym jest badanie gwiazd radiowo głośnych (praca inżynierska studenta z UWM, pana Bartłomieja Aleksiejczyka - kontynuacja i rozwinięcie pracy Vedantham i in., 2022, ApJL, 926L, 30). Trzecia część projektu będzie realizowana we współpracy z grupami badawczymi w Leiden University.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.