Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych

Identyfikator grantu: PT00911

Kierownik projektu: Danuta Leśniewska

Realizatorzy:

  • Barbara Świtała
  • Marcin Smyczyński
  • Aleksandra Korzec
  • Justyna Sławińska
  • Magdalena Pietrzak
  • Muzafar Ali Kalwar

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-11-03

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy niespoistych materiałów ziarnistych, czyli wielkiego zbioru makroskopowych ziaren o różnych kształtach, pochodzeniu i właściwościach powierzchni. Badanie materiałów ziarnistych jest trudnym zadaniem, ponieważ dotyczy wielkiej liczby wzajemnie oddziałujących elementów. Zbiorowe zachowanie masy ziaren wymaga szczególnych narzędzi obserwacji i opisu. W projekcie przyjęto hipotezę, popartą wstępnymi badaniami, że łańcuchy sił i całe sieci siły kontaktowych w realistycznych materiałach ziarnistych są zawsze trójwymiarowe (3D), niezależnie od warunków zewnętrznych w skali makro i można je obserwować, opisać i modelować przy użyciu tomografii elastooptycznej, wspartej metodą elementów dyskretnych (DEM).

Projekt składa się z dwóch części: doświadczalnej i numerycznej. Część eksperymentalna obejmuje badania laboratoryjne i modelowe na materiałach zastępczych. Oprócz zintegrowanej elastooptyki, w części eksperymentalnej projektu zostanie wykorzystana metoda cyfrowej korelacji obrazu (DIC), cyfrowej korelacji objętości (DVC) i metoda elementów dyskretnych (DEM).

Część numeryczna oparta jest na metodzie DEM i metodzie elementów skończonych MES. Główny zamysł projektu opiera się na porównaniu wyników doświadczalnych i numerycznych, a także na wykorzystaniu tych ostatnich w obszarach niedostępnych dla eksperymentu.

Wybór metod numerycznych wynika z przyjętej w projekcie koncepcji analizy wieloskalowej - od skali pojedynczych ziaren do skali makro). Badane będą: wpływ topologii sieci sił kontaktowych na makroskopowe zachowanie materiałów ziarnistych w quasi-statycznych i kinematycznych warunkach brzegowych, zjawisko lokalizacji w sieciach sił kontaktowych i jego związek z lokalizacją odkształceń, zjawisko dyskretnych łańcuchów obciążonych ziaren w trójwymiarowych (3D) układach ziaren, statystyka łańcuchów sił, mechanizmy powstawania, zanikania i ponownego formowania się łańcuchów sił w trójwymiarowych układach ziaren, trójwymiarowy efekt elastooptyczny w pojedynczym ziarnie, zachowanie pojedynczych ziaren w pasmach ścinania, kalibracja elastooptycznych obrazów w skali makro poprzez efekt elastooptyczny w pojedynczych ziarnach i wpływ cech pojedynczego ziarna na geometrię łańcuchów sił w różnych warunkach brzegowych.

Publikacje

  1. Barbara Świtała, Carlotta Guardiani, Enrico Soranzo, Wei Wu, Machine Learning-aided reliability analysis of rainfall-induced landslide of root-reinforced slopes, Canadian Geotechnical Journal 60(12), (2023) 1877-1894
  2. Barbara Świtała, Strength reduction method in the stability assessment of vegetated slopes, Architecture Civil Engineering Environment 16(2), (2023) 151-159
  3. Muzafar Ali Kalwar, Barbara Świtała, Danuta Leśniewska, DEM study of a piston indentation into granular assembly. DEM9, DEM 9: 9th International Conference on Discrete Elements Methods (poster) 000, (2023) 000
  4. Barbara Świtała, Muzafar Ali Kalwar, Danuta Leśniewska, Characteristics of the force chains network in a DEM model of a flat punch indentation, DEM 9: 9th International Conference on Discrete Elements Methods (poster) 000, (2023) 000


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.