Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Realizatorzy:

  • Arun Joseph

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-11-10

Streszczenie projektu

Zasadniczym celem obliczeń jest analiza przepływu w palisadzie kierowniczej transonicznej sprężarki lotniczej. Badania dotyczą interakcji fali uderzeniowej z warstwą przyścienną na stronie ssącej łopatki przy różnych liczbach Reynoldsa. Praca jest realizowana w ramach projektu H2020-MSCA-ITN TEAMAero. W pierwszej fazie projektu wyniki obliczeń przepływu wykorzystywane są do projektowania stanowiska pomiarowego. Analizowana będzie struktura przepływu w obszarach narożnych, pomiędzy profilem i ścianami bocznymi kanału oraz rozpiętość strefy oderwania za falą uderzeniową. Wyniki obliczeń komory testowej w tunelu transonicznym będą porównywane z obliczeniami palisady profili, która jest przypadkiem referencyjnym.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.