Admedvoice

Identyfikator grantu: PT01060

Kierownik projektu: Arkadiusz Harasimiuk

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-04-20

Streszczenie projektu

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowanie i wdrożone rozwiązanie przy użyciu którego lekarze przywołują głosowo dostępne wyniki badań diagnostycznych i parametrów klinicznych pacjentów, wypełniają w trybie interaktywnym karty choroby w toku wywiadu lekarskiego, stosownie do potrzeb tworzą opisy i ordynują leczenie.

System samoczynnie generuje szablony do wypełniania i w tym szablony adaptacyjne, umożliwiające wprowadzanie danych bezpośrednio do rozpowszechnionych w placówkach zdrowia systemów informatycznych, w tym danych z wywiadu lekarskiego, automatycznie strukturalizowanych opisów wyników diagnostycznych, edytowalnych głosowo i umożliwi dyktowanie skierowań na badania, recept i zwolnień lekarskich z uwzględnieniem zabezpieczeń dostępu do danych.

Chmurowy system rozpoznawania mowy zostanie zbudowany w oparciu o korpus mowy polskiej poszerzony o słownik terminów medycznych oraz handlowych nazw leków, z przeznaczeniem do wykorzystania przez lekarzy różnych specjalności, w tym radiologów, na salach operacyjnych, w oddziałach ratunkowych, specjalistów udzielających porad medycznych.

Projekt realizowany przez Katedrę Systemów Multimedialnych WETI PG, GUMED oraz E-Trust Sp. z o.o.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.