Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne

Identyfikator grantu: PT01041

Kierownik projektu: Maria Kaźmierczak

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-21

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie powiązań pomiędzy dyspozycyjną empatią a wrażliwością na płacz dziecka – bodziec, który silnie wzbudza rodzicielskie fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje. W projekcie badawczym oparto hipotezy badawcze na spodziewanych powiązaniach pomiędzy zmienną zależną (responsywnością w odpowiedzi na płacz dziecka) oraz predyktorami reprezentującymi trzy obszary ważne dla empatycznej wrażliwości w parach i w rolach rodzicielskich: 1) czynnikami fizjologicznymi (hormonalnymi, genetycznymi); 2) czynnikami osobowymi; 3) czynnikami dotyczącymi pary. Prowadzone badania pozwalają na poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące kluczowych kwestii dla jakości funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka. Podczas badań archiwizowany jest materiał badawczy w postaci obrazu i dźwięku, zgodnie z zaplanowaną procedurą badawczą. Zebrany materiał poddawany jest analizie statystycznej. Poszukuje się również innowacyjnych metod analizy zbieranego materiału badawczego ze względu na jego interdyscyplinarny charakter oraz różnorodność zastosowanych paradygmatów badawczych i narzędzi badawczych. Efektami projektu są publikacje naukowe, głównie w czasopismach z lity JCR oraz prezentacje konferencyjne. W analizie danych zebranych w trakcie realizowanego projektu badawczego udział brać będą naukowcy reprezentujący Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny.

Publikacje

  1. Anikiej-Wiczenbach, P., & Kazmierczak, M., Anikiej-Wiczenbach, P., & Kazmierczak, M. (2023). Unraveling the Link between Family of Origin and Parental Responsiveness towards Own Child, Frontiers in Psychiatry 14, (2023) 1255490
  2. Ariadna Łada-Maśko, Maria Kaźmierczak , Dyadic approach to maturity to parenthood: multilevel study on attachment in expectant and non-expectant couples, Journal of Reproductive and Infant Psychology, online first, (2023) online first
  3. Paulina Anikiej-Wiczenbach, Maria Kaźmierczak, Stanisław Czerwiński , Predyktory responsywności rodzicielskiej wobec własnych, małych dzieci - badanie z wykorzystaniem miar obserwacyjnych i samoopisowych, 31. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej (31. OKPR), 2023 2023, (2023) 01-06-2023 - 03-06-2023, Bydgoszcz, Polska


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.