Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2

Kierownik projektu: Kamil Stasiak

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-05-26

Streszczenie projektu

Temat rozprawy doktorskiej: Ocena wpływu składu syngazu i technologii produkcji na pracę turbiny gazowej w elektrowni z ujemną emisją dwutlenku węgla
Celem pracy jest opracowanie modelu obliczeniowego całego systemu Elektrowni Gazowej z Ujemną Emisją Dwutlenku Węgla (projekt nCO2PP) w różnych modyfikacjach. Model składa się z różnych części, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zgazowania. Wyniki uzyskane za pomocą tego modelu muszą odpowiadać określonej sprawności rzeczywistego zespołu elektrowni demonstracyjnej o nowatorskiej zasadzie działania. Modelowanie przeprowadza się w oprogramowaniu do symulacji procesów, takim jak Aspen Plus i Hysys, a na późniejszym etapie modelowanie opiera się na danych uzyskanych z hamowni eksperymentalnej, np. poprzez uczenie maszynowe w oprogramowaniu Python, Matlab lub Julia. Badania dotyczą przygotowania paliwa i jednostek generujących energię w elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zgazowania oraz oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego turbiny gazowej. W pracy rozważana jest alternatywna kombinacja Organicznego Obiegu Rankine'a (ORC). Dodatkowo przeprowadzono analizy termodynamiczne. Wyniki badań zostaną udokumentowane w formie referatów i wystąpień konferencyjnych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.