Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC

Identyfikator grantu: PT01026

Kierownik projektu: Jerzy Proficz

Realizatorzy:

  • Paweł Czarnul

Politechnika Gdańska, CI TASK

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-10

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie nowych energooszczędnych metod związanych z obliczeniami HPC, wykorzystujące takie techniki jak DVFS, power caping czy specyficzna alokacja zasobów i zasady szeregowania zadań. Wyniki prac analitycznych posłużą do opracowania narzędzi programowych umożliwiających oszczędzanie energii w zakresie pojedynczego CPU/GPU, kilku węzłów obliczeniowych aż do wymiaru całego klastra komputerowego.

Publikacje

  1. Krzywaniak, A., Czarnul, P., Proficz, J., GPU Power Capping for Energy-Performance Trade-Offs in Training of Deep Convolutional Neural Networks for Image Recognition, International Conference on Computational Science -, (2022) 667-681
  2. Krzywaniak, A., Czarnul, P., Proficz, J., DEPO: A dynamic energy‐performance optimizer tool for automatic power capping for energy efficient high‐performance computing, SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE 52, (2022) 2598-2634
  3. Kocot, B., Czarnul, P., & Proficz, J., Energy-Aware Scheduling for High-Performance Computing Systems: A Survey, ENERGIES 16, (2023) 890
  4. Krzywaniak, A., Czarnul, P., & Proficz, J., Dynamic GPU power capping with online performance tracing for energy efficient GPU computing using DEPO tool, Future Generation Computer Systems-The International Journal of Grid Computing-Theory Methods and Applications 145, (2023) 396-414


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.