Weryfikacja opracowanej numerycznej metody prognozowania właściwości manewrowych

Identyfikator grantu: PT01095

Kierownik projektu: Paweł Hoffmann

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-10-31

Streszczenie projektu

Obliczenia posłużą do weryfikacji opracowanej numerycznej metody prognozowania właściwości manewrowych. Wykonane zostaną obliczenia różnych konfiguracji promienia skrętu statku oraz prędkości statku podczas manewrów. Symulacje statku w programie Siemens STAR-CCM+ , siatka obliczeniowa składać się będzie z ok. 10mln elementów sześciościennych, zostanie wykorzystany model numeryczny RANS, modelowanie swobodnej powierzchni za pomocą modelu VOF.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.