Infolight

Identyfikator grantu: PT00837

Kierownik projektu: Arkadiusz Harasimiuk

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-10-07

Streszczenie projektu

INFOLIGHT - Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast. Celem projektu jest przeprowadzenie badań i prac nad Inteligentną Platformą Oświetleniową, która z wykorzystaniem nowej generacji źródeł światła LED stanie się terminalem i punktem udostępniającym usługi inteligentnych miast (Smart City)

Celem projektu, którego pomysłodawcą jest prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych PG (Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) , jest przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych nad nowym produktem - Inteligentną Platformą Oświetleniową, w której skład jako urządzenia bazowe wchodzić będą lampy uliczne.

Lampy, po odpowiednim przygotowaniu i wyposażeniu w urządzenia konstruowane przez wykonawców projektu, staną się terminalami i punktami udostępniającym usługi "inteligentnych miast". Jakich konkretnie? M.in. zbiorą i przeanalizują w czasie rzeczywistym informacje o poziomie hałasu i zanieczyszczeń (z dużą dokładnością i precyzyjną lokalizacją), umożliwiające utworzenie szczegółowych map klimatu akustycznego w mieście, jak również jakości powietrza. Lampy pozwolą też na monitorowanie ruchu drogowego i stanu jezdni oraz lokalnych warunków pogodowych. Staną się punktami dostępowymi dla potrzeb komunikowania się systemów informatycznych pojazdów z otoczeniem drogowym.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.