3D CEMBS - 2km model biochemiczny Morza Bałtyckiego

Identyfikator grantu: PT01058

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

  • Maciej Janecki
  • Dawid Dybowski
  • Artur Nowicki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2023-04-07

Streszczenie projektu

3D CEMBS jest to numeryczny model biochemiczny dla obszaru Morza Bałtyckiego o rozdzielczości horyzontalnej 2.3 km. Pozwala na śledzenie w czasie i przestrzeni zarówno parametrów fizycznych (temperatura wody, zasolenie, wysokość powierzchni morza, prędkości i kierunki prądów morskich) jak i i biogeochemicznych (stężenie chlorofilu a, azotanów, fosforanów, krzemianów, amoniaku, koncentracja rozpuszczonego tlenu, biomasa fitoplanktonu i mikrozooplanktonu, detrytus). W modelu 3D CEMBS jest aktywny model zlodzenia pozwalający na symulowanie warunków lodowych Morza Bałtyckiego. Dostępne są symulacje zarówno dla koncentracji (zasięgu pokrywy lodowej) jak i grubości lodu.

W modelu 3D CEMBS zaimplementowano również narzędzie do wykrywania upwelling przybrzeżnego.
Zastosowana metoda zakłada, że podczas upwellingu woda spod termokliny dociera do powierzchni, powodując znaczny spadek temperatury. Narzędzie to jest w stanie wykryć silne zjawiska upwellingu przybrzeżnego od maja do września, czyli w okresie kiedy występuje wyraźna stratyfikacja w kolumnie wody.

Wyniki modelu są dostępne przez portal internetowy www.cembs.pl. Dostępne są 60-godzinne prognozy wymienionych wyżej parametrów fizycznych i biochemicznych. W zakładce "Archive" dostępne są również dane historyczne od 1 stycznia 2010 roku.

Poza dostarczaniem aktualnych prognoz parametrów dla całego Morza Bałtyckiego, model 3D CEMBS spełnia również kluczową rolę w innych projektach. Wyniki z modelu 3D CEMBS są niezbędne i wykorzystywane jako wymuszenia na granicę (tzw. otwarta granica) modelu EcoPuckBay (projekt WaterPUCK), EcoFISH (projekt FindFISH) oraz 3D CEMBS-PolSea (projekt CSI-POM).


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.