Generowanie zbioru danych do uczenia sztucznej sieci neuronowej (SSN), w celu sterowania dokiem pływającym

Identyfikator grantu: PT01094

Kierownik projektu: Aleksander Kniat

Realizatorzy:

  • Michał Czubenko

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-10-31

Streszczenie projektu

Zaproponowany temat jest zadaniem w grancie finansowanym z Funduszy Norweskich, którego ostatecznym celem jest stworzenie bliźniaka cyfrowego doku pływającego. Zadanie, które planujemy zrealizować w TASK, polega na wygenerowaniu zbioru danych, które posłużą do wytrenowania Sztucznej Sieci Neuronowej (SSN). SSN będzie wykorzystywana do sterowania systemem balastowym doku i będzie stanowić istotną część bliźniaka cyfrowego. Od partnera norweskiego otrzymaliśmy program symulacyjny, napisany w MATLAB-ie, który pozwala generować dane do uczenia SSN. W ramach przyznanego grantu w TASK planujemy, korzystając z MPI, równolegle wykonywać obliczenia symulacyjne, aby przyspieszyć proces tworzenia zbioru danych uczących.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.