Podatność ścian silosu z blachy falistej

Identyfikator grantu: PT01006

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Realizatorzy:

  • Arkadiusz Jenta

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-11-28

Streszczenie projektu

Przedmiotem analiz jest zbadanie podatności płaszcza silosu stalowego z blachy falistej oraz analiza wpływu materiału wypełniającego na jego nośność i stateczność. Zgodnie z powszechną wiedzą oraz przypisami normowymi sztywność ośrodka wypełniającego silos jest pomijana w analizie statyczno-wytrzymałościowej. Naprężenia ściskające od ciężaru własnego oraz obciążeń zewnętrznych standardowo przekazywane są przez słupy konstrukcji. Przy uwzględnieniu właściwości materiałowych wypełnienia silosu zakłada się możliwość przeniesienia tych obciążeń przede wszystkim przez ośrodek wypełniający a tym samym możliwość zaprojektowania konstrukcji silosu bez słupów.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.