CD NIWA < Projekty

Projekt łączył kilka aspektów współczesnej nauki i komercjalizacji badań.

Cele projektu

Jego rolą jest pobudzenie i wsparcie projektów badawczych, projektów IT i inicjatyw cyfrowych. Projekt zapewnia przestrzeń dla badań i wszechstronne wsparcie doradcze związane z procesem rozwoju aplikacji. CD NIWA, łączy profesjonalistów z różnych dziedzin, oferując wsparcie IT niezbędne we wdrażaniu projektów badawczych. Jest to przestrzeń, która zrzesza środowisko biznesowe i naukowe. Podejmuje inicjatywy, które w przyszłości mogą prowadzić do współpracy pomiędzy reprezentantami z tych dwóch sfer. Projekt CD NIWA łączy ze sobą całkowity potencjał platform WikiWS, IBM BPML/BPMN, BeesyCluster z mocą obliczeniową superkomputera Tryton.

  • WikiWS – platforma umożliwiającą wytwarzanie aplikacji zorientowanych na usługi. Aplikacje złożone są ze scenariuszy usług sieciowych, gdzie pojedyncza usługa znajduje się w repozytorium. Cechą charakterystyczną WikiWS jest to, że udostępnia zarówno środowisko dla rozwoju aplikacji jak i produkcyjne. Raz wdrożona usługa, może być wielokrotnie wykorzystywana w budowie innych aplikacji. Wykorzystano ją np. w opracowaniu projektu optymalizacji usług transportowych.
  • IBM BPEL/BPMN – platforma służąca budowie modeli procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0. Pozwala na dokładne opisywanie procesów biznesowych na poziomie technicznym, z zachowaniem prostoty i zrozumiałości. IBM BPEL/BPMN pozwala na orkiestrację usług sieciowych w języku BPEL. Ponadto umożliwia implementację modeli biznesowych oraz ich optymalizację i symulację. Wykorzystano ją np. do analizy marketingowej sklepów internetowych.
  • BeesyCluster – platforma dostępowa do sieci klastrów/superkomputerów/komputerów PC. Dzięki wirtualnemu kontu w systemie użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich swoich kont fizycznych na poszczególnych komputerach. BeesyCluster udostępnia swoje usługi poprzez interfejs WWW, jak również usługi sieciowe (ang. web services), stanowiąc idealne rozwiązanie dla użytkowników korzystających z urządzeń przenośnych.
}

Terminy realizacji

Okres realizacji: 01.11.2013 r. – 31.12.2015 r.
Okres utrzymania: 01.01.2016 r. – 15.01.2021 r.

Źródło finansowania: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 15% dotacja celowa.