Serwerownia

Serwerownia CI TASK

Wkomponowanie się w główne nurty rozwoju techniki i podążanie za tendencjami informatyki wymaga od CI TASK ciągłego rozwoju i inwestycji. Jedną z takich inwestycji jest budowa zespołu nowoczesnych serwerowni, ulokowanych w powstającej właśnie, nowej siedzibie Centrum – obiekcie o powierzchni ponad 12 000 m2.

Obiekt ten powstaje w ramach projektu Centrum kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) i spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa przynajmniej dla TIER III/IV.

Na zespół budowanych serwerowni składać się mają:
• serwerownia KDM ( ok. 800 m2),
• serwerownia sieciowa (ok. 100 m2),
• bezpieczna serwerownia, tzw. „bunkier” (ok. 400 m2)

Docelowo serwerownia wyposażona zostanie w nowo zakupiony superkomputer wraz z infrastrukturą sieciową o następujących parametrach technicznych:
• moc obliczeniowa: ok. 1 PFlops (docelowo 10 PFlops)
• komunikacja wewnętrzna: ok. 100 Gb/s,
• liczba rdzeni 7000-9000,
• pamięć RAM rzędu 4-8 GB na rdzeń np. 256-516 GB,
• akceleratory obliczeniowe w zależności od potrzeb i możliwości aplikacji.

 

Wizaualizacja nr 2 budynku STOS

 

Wizaualizacja budynku STOS

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00