Dla społeczności

W społeczeństwie informatycznym opartym na wiedzy, lawinowo wzrasta liczba wykonywanych transakcji cyfrowych, wykorzystania portali internetowych i zasobów multimedialnych oraz różnego typu urządzeń cyfrowych. CI TASK oferuje transmisje strumieni multimedialnych, dostęp do repozytoriów oprogramowania otwartego oraz różnorodnych portali.

Kamery widokowe

Możliwości:  Zdalna obserwacja wybranych, atrakcyjnych wizualnie miejsc regionu

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Promocja Trójmiast i regionu
 2. Możliwość obserwacji i rejestracji unikalnych wydarzeń i zjawisk przyrodniczych

Filmy (wideoteka)

Możliwości: dostęp do archiwum multimedialnego, którym dysponuje CI TASK

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. zdalny dostęp do materiałów od dużych walorach poznawczo – edukacyjnych
 2. promocja nauki

Zwiedzanie centrum (szkoły)

Możliwości: Bezpośrednie przyjrzenie się specyfice pracy centrum sieciowo - superobliczeniowego

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. wyjątkowe walory edukacyjno-poznawcze (tylko 5 takich centrów w Polsce)
 2. wzbogacenie programu nauki o kontakt uczniów i studentów z najnowocześniejszymi technologiami sieciowymi i obliczeniowymi

Repozytoria oprogramowania

Możliwości: przechowywanie i udostępnianie repozytoriów wolnego oprogramowania

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. dostęp do narodowego repozytorium systemu GNU/Debian pod adresem: http://ftp.pl.debian.org
 2. dostęp do narodowego repozytorium systemu Ubuntu pod adresami: http://pl.archive.ubuntu.com i http://pl.releases.ubuntu.com
 3. dostęp do kopii oprogramowania organizacji GNU: http://ftp.task.gda.pl/site/gnu
 4. dostęp do kopii oprogramowania organizacji Apache: http://ftp.task.gda.pl/site/apache/dist
 5. dostęp do kopii oprogramowania organizacji ISC: http://ftp.task.gda.pl/site/isc

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00