Portale

Popularyzacja nauki i dostęp do wiedzy wymaga dostępu do usług internetowych. CI TASK wspiera współpracę zespołów naukowych oraz prowadzonych przez nich badań rozwojowych, poprzez pomoc w tworzeniu, utrzymaniu i zapewnieniu dostępu do wielu portali i aplikacji.

Portale to serwisy internetowe dotyczące poszczególnych obszarów zainteresowania społeczeństwa, jak: wiadomości, ogłoszenia, hobby, pogoda, handel, rozrywka, które zawierają mechanizmy wyszukiwania informacji oraz mogą proponować dodatkowe darmowe usługi (np. fora dyskusyjne).

CI TASK oferuje niektóre z nich.

MeteoPG
meteopg.pl

czytaj więcej

logo meteopg

To prognostyczny systemem pogodowy, pracujący operacyjnie w Centrum Informatycznym TASK na Politechnice Gdańskiej. System ten wykorzystuje model WRF 4.1. Prognozy z WRF METEOPG udostępniane są do IMGW-PIB na mocy podpisanego porozumienia o współpracy między Politechniką Gdańską i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2019 roku. W systemie zastosowano wysokorozdzielcze dane geograficzne, które między innymi obejmują: topografię, szorstkość podłoża, użytkownie gruntów i zoptymalizowaną parametryzacją fizyki dla Europy Środkowej. Operacyjny model wykorzystuje trzy siatki zanurzone o rozdzielczościach odpowiednio 12.5, 2.5 i 0.5 km. Siatka pierwsza obejmuje kontynent europejski, druga obszar Polski, a trzecia województwo pomorskie. W systemie można również aktywować kolejne siatki o rozdzielczości 0.5 km dla wskazanych obszarów Polski np. Tatr i Podhala. Do prognozowania pogody asymilowane są dane z globalnego modelu GFS (Global Forecast System) o rozdzielczości 0.25°, który zawiera w sobie sprzężone modele atmosfery, gleby i oceanu. Alternatywnie system może asymilować dane z modelu europejskiego ICON-EU o rozdzielczości 6.6 km. Model WRF w ciągu doby uruchamiany jest dla czterech głównych terminów synoptycznych 00, 06, 12 i 18 z czasem prognozy wynoszącym 60 godzin. System obliczeniowy prognozowania pogody pracuje na superkomputerze TRYTON, wykorzystując 24 węzły obliczeniowe.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa
pbc.gda.pl

czytaj więcej

logo Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Jest utrzymywana w serwerowni CI TASK, umożliwia jednolity dostęp do różnych zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów oraz wystaw, które nie są już objęte ochroną praw autorskich.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa udostępnia pełne teksty zasobów piśmienniczych zbiorów zabytkowych i starodruków, stanowiących zabytki piśmiennictwa naszego regionu, muzykalia, dokumenty życia społecznego, nagrania radiowe, zbiory graficzne, kartograficzne. Ustawicznie rozwija ofertę biblioteki o nowe publikacje i nowe interesujące dla czytelników kolekcje tematyczne, a także interesujące zbiory z punktu widzenia historii i kultury naszego regionu, w tym dotyczących historii miasta Gdańska, Gdyni, zbiorów kaszubskich, dokumentów życia społecznego, zabytkowych zbiorów kartograficznych.

 

e-Baltic
ebaltic.plgrid.pl

czytaj więcej

Portal Instytutu Oceanologii dostarczający informacje o Bałtyku, a w szczególności dotyczące stanu morza oraz jego atmosfery. Portal e-Baltic zapewnia dostęp do danych archiwalnych oraz pozwala estymować te parametry dla przyszłości, korzystając z opracowanych dotychczas modeli informatycznych. Umożliwia też śledzenie zmian tych parametrów w zależności od różnych zjawisk zachodzących w otoczeniu Bałtyku.

SatBałtyk
satbaltyk.pl

czytaj więcej

Głównym celem projektu SatBałtyk jest przygotowanie i uruchomienie bazy technicznej oraz praktycznych procedur operacyjnych, umożliwiających sprawne, rutynowe określanie stanów środowiska Bałtyku tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych, w tym dopływu i charakterystyk energii (PAR1 , UV2 ), rozkładów temperatury, stanu dynamicznego powierzchni morza, stężenia chlorofilu i innych pigmentów fitoplanktonu, zakwitów trujących alg, występowania upwellingów, pojawiania się plam zanieczyszczeń w tym rozlewów ropy i in. oraz charakterystyk produkcji pierwotnej materii organicznej.

Wirtualny mikroskop
wirtualnymikroskop.pl

czytaj więcej

Portal, który w przystępny sposób prezentuje zgromadzone i zdigitalizowane obrazy tkanek i komórek, zarówno zdrowych, jak i ze zmianami chorobowymi. Wirtualny mikroskop powstał w ramach projektu MOST DANYCH dzięki współpracy CI TASK z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Próbki do digitalizacji gromadzone są na GUMed i w instytucjach partnerskich podczas operacji lub zabiegów chirurgicznych, a następnie skanowane są w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej GUMed – Biobanku Fahrenheit'a, za pomocą specjalistycznego skanera medycznego. W kolejnym kroku dane obrazowań są przekazywane na Politechnikę Gdańską, gdzie od strony technicznej zajmuje się nimi zespół CI TASK.

Wirtualny portret

czytaj więcej

CI TASK posiada oprogramowanie, które umożliwia generację wizerunku nieznanej osoby na podstawie zdjęć jego rodziny oraz charakterystyki mieszkańców pochodzących z jego okresu życia. W ten sposób wygenerowano obraz Daniela Gabriela Farenheita – wielkiego uczonego, fizyka, którego wizerunek nie był dotąd znany, a dzięki algorytmowi genetycznemu i specjalnie opracowanej aplikacji było to możliwe.

analizowane punkty twarzy
schemta generowania portretu
portret Farenheita

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00