Dla przedsiębiorców

Wykorzystanie technologii IT przez przedsiębiorców prowadzi do kreowania przez nich rozwiązań innowacyjnych o niższym koszcie wytwarzania produktów i o wyższych walorach jakościowych. CI TASK oferuje szeroką gamę dedykowanych usług wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz kolokację i wirtualizację zasobów w nowoczesnej serwerowni.

DNS (rejestracja nazw gdansk.pl gdynia.pl sopot.pl med.pl gda.pl)

Możliwości: Rejestracja nazw internetowych.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Szybka rejestracja nazw internetowych w domenach regionalnych
 2. Utrzymanie lokalnych serwerów
 3. Łatwe tworzenie nowych rekordów funkcjonalnych w strefach DNS

Dostęp do Internetu

Możliwości: Dostęp do zasobów informacyjnych znajdujących się w sieci Internet.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Dostęp z dużą przepustowością do zasobów informacyjnych i usług
 2. Całodobowy monitoring parametrów łącza i wsparcie doświadczonych inżynierów
 3. Usługi dodatkowe (DNS, adresacja IP, ochrona przed włamaniami)
 4. Rozgłaszanie zakresów adresowych abonenta za pomocą BGP
 5. Ochrona przed atakami za pomocą mechanizmu blackholing

Transfer danych (dedykowane sieci)

Możliwości: Tworzenie wydzielonych sieci wewnętrznych o dużej przepustowości i ściśle kontrolowanym dostępie

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Dedykowana usługa o ściśle kontrolowanych parametrach technicznych
 2. Różne technologie: Ethernet, VLAN, QinQ, MPLS, VPN, IPSec, kanały optyczne, włókna światłowodowe
 3. Możliwość budowy własnych sieci wewnętrznych, oddzielonych od Internetu o ściśle kontrolowanym dostępie
 4. Całodobowy monitoring parametrów łącza i wsparcie doświadczonych inżynierów
 5. Duża przepustowość, małe opóźnienia
 6. Niezależność od zakłóceń pochodzących z Internetu

Obliczenia dużej skali (system kolejkowy, rezerwacja zasobów)

Możliwości: Wykorzystanie złożonych usług obliczeniowych do rozwoju innowacyjnych rozwiązań praktycznie przydatnych

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. ekonomiczna opłacalność przygotowania i wykorzystania usług chmurowych
 2. doradztwo przy rozwiązywaniu problemów złożonych obliczeniowo
 3. możliwości modelowania trudnych problemów praktycznych

Analiza danych (big data)

Możliwości: Analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem typowych narzędzi Big Data

 1. Analiza dużych zbiorów znacznie danych przekraczających możliwości przechowywania w pamięci operacyjnej komputerów (5V)
 2. Zestaw standardowych narzędzi umożliwiających przetwarzania i transfer analizowanych danych
 3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji

Przechowywanie danych (kopie zapasowe)

Możliwości: Przechowywanie dużych wolumenów danych, składowanie kopii bezpieczeństwa.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. dane przechowywane w kraju (ułatwienia dot. transferu danych)
 2. wysoka wiarygodność magazynu
 3. przyjazny interfejs dostępu do danych
 4. wsparcie przy migracji i przygotowaniu mechanizmu kopii zapasowych do Centrum

Kolokacja serwerów

Możliwości: Korzystanie z przestrzeni technicznej w profesjonalnej, bezpiecznej serwerowni

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Gwarantowane, zdublowane tory zasilania i systemy chłodzenia
 2. Całodobowy nadzór nad infrastrukturą techniczną
 3. Szybkie łącza do sieci naukowej oraz innych operatorów
 4. Możliwość zestawienia dedykowanych łączy pomiędzy serwerem a siedzibą jednostki
 5. Pomoc typu „remote hands”

Wirtualna infrastruktura w chmurze (IaaS)

Możliwości: Tworzenie wirtualnej infrastruktury (serwery, sieci, dyski) w środowisku chmury obliczeniowej i udostępnianie uruchomionych w niej usług wewnątrz organizacji jak i dla użytkowników zewnętrznych

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. redukcja kosztów - brak konieczności utrzymania sprzętu i jego obsługi
 2. planowanie kosztów - łatwość dostosowania rozmiaru infrastruktury do aktualnej sytuacji finansowej i zapotrzebowania
 3. elastyczność - zmiany w architekturze i rozmiarze infrastruktury zajmują niewiele czasu
 4. dostępność - dostęp do infrastruktury z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internet

Repozytoria kodu

Możliwości: Zdalne repozytoria kodu źródłowego z możliwością tworzenia dokumentacji (wiki, GitLab Pages), zarządzania zgłoszeniami (tickets) i elastycznymi uprawnieniami dostępu. Wytworzone oprogramowanie może być udostępniane w formie zarchiwizowanej (artifacts) lub skonteneryzowanej (Docker Registry), a dzięki mechanizmom automatyzacji możliwe jest także definiowanie procesów Continous Integration/Continous Delivery (CI/CD).

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. współdzielenie kodu źródłowego
 2. wersjonowanie
 3. możliwość śledzenia historii zmian
 4. redukcja zadań związanych z utrzymaniem oprogramowania dzięki możliwości automatyzacji procesów testowania i/lub wdrażania (CI/CD)
 5. baza wiedzy o projekcie utrzymywana w jednym miejscu
 6. dostęp do kodu z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internet

Dostęp do laboratoriów CI TASK

Możliwości: CI TASK oferuje dostęp do 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych z możliwością przeprowadzenia eksperymentów badawczych na wybrany temat

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. rozwiązywanie problemów przetwarzania energooszczędnego
 2. wykorzystanie chmury obliczeniowej
 3. pogodzenie różnorodności technologicznej
 4. organizowanie źródeł danych

Wspólne projekty z CI TASK

Możliwości: Rozwój infrastruktury sieciowo-obliczeniowej w ramach projektów z mapy drogowej

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. udoskonalenie usług HPC dla potrzeb środowiska naukowego i gospodarczego
 2. udoskonalenie metod zarządzania i wykorzystania usług
 3. technologiczna modernizacja sieciw kierunku zwięszenia efektywności i bezpieczeństwa przetwarzania usług
 4. utworzenie centrum gromadzenia i udostępniania otwartych danych badawczych w celu realizacji nowych scenariuszy badawczych.
 5. budowa nowej siedziby CI TASK oraz oferta usług inteligentnych

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– Analityka Big Data

Możliwości: Analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem typowych narzędzi Big Data

 1. Analiza dużych zbiorów znacznie danych przekraczających możliwości przechowywania w pamięci operacyjnej komputerów (5V)
 2. Zestaw standardowych narzędzi umożliwiających przetwarzania i transfer analizowanych danych
 3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– Uczenie sieci neuronowych

Możliwości: Tworzenie i efektywne uczenie sieci neuronowych

 1. Łatwe wdrożenie standardowej lub nowej architektury sieci neuronowej
 2. Uczenie wykorzystujące wysokowydajne karty GP/GPU
 3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– usługa renderowania wizualizacji

Możliwości: Tworzenie (renderowanie) grafiki 3D dla systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości

 1. Efektywne renderowanie grafiki 3D na podstawie zadanych modeli użytkownika
 2. Gotowy zestaw narzędzi do zarządzania procesem renderingu
 3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00