Internet i transfer danych < Sieć

Szerokopasmowy internet światłowodowy oraz przesył dużych zbiorów danych

Szerokopasmowy dostęp do Internetu realizowany jest wyłącznie za pomocą medium światłowodowego. Użytkownik może korzystać z usługi zakończonej portem Ethernet (1000-BASE-T lub 1000BASE-LX) oraz zaadresowanej publicznym adresem IPv4. Możliwe jest też wypożyczenie routera ze wsparciem dla NAT i DHCP.

Usługi przesyłu danych pomiędzy dwoma lub wieloma punktami realizowane są w technologii Ehernet/IP-MPLS lub za pomocą ciemnych włókien światłowodowych.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem noc@task.gda.pl.

Testowanie przepustowości łącza do Internetu na ostatnim odcinku możliwe jest za pomocą wirtualnej sondy.

KONTAKT

CI TASK dąży do zapewnienia jak najwyższej niezawodności świadczonych usług. W przypadku problemów bądź braku usługi prosimy o kontakt z naszymi inżynierami pod adresem

noc@task.gda.pl

+48 58 347 10 77