Internet i transfer danych < Sieć

Szerokopasmowy internet światłowodowy oraz przesył dużych zbiorów danych

Szerokopasmowy dostęp do Internetu realizowany jest wyłącznie za pomocą medium światłowodowego. Użytkownik może korzystać z usługi zakończonej portem Ethernet (1000-BASE-T lub 1000BASE-LX) oraz zaadresowanej publicznym adresem IPv4. Możliwe jest też wypożyczenie routera ze wsparciem dla NAT i DHCP.

Usługi przesyłu danych pomiędzy dwoma lub wieloma punktami realizowane są w technologii Ehernet/IP-MPLS lub za pomocą ciemnych włókien światłowodowych.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem noc@task.gda.pl.

Testowanie przepustowości łącza do Internetu na ostatnim odcinku możliwe jest za pomocą wirtualnej sondy.

Poniżej zamieszczamy przykładową listę routerów wspierających rekomendację RFC 3021 (wewnątrz nawiasów umieszczono wersję oprogramowania dla której przetestowano i potwierdzono możliwość ustawienia maski 31):

  • TP-Link serie AX (1.0.5), EX (0.13.0.2), ER
  • Asus seria AX (3.0.0.4.386)
  • Ubiquity ER-X
  • Mikrotik

lub bardziej zaawansowane urządzenia firm Juniper, Cisco lub Fortinet.

 

KONTAKT

CI TASK dąży do zapewnienia jak najwyższej niezawodności świadczonych usług. W przypadku problemów bądź braku usługi prosimy o kontakt z naszymi inżynierami pod adresem

noc@task.gda.pl

+48 58 347 10 77