Magazyn danych < TASKcloud

Bezpieczny magazyn danych

Dane to jedne z najbardziej istotnych i wrażliwych dóbr. Dbałość o nie przejawia się w metodach przechowywania i wiedzy na temat tego, dokąd rzeczywiście są wysyłane. Powierzając nam je masz pewność, że znajdują się w Polsce, w renomowanej jednostce naukowej.

W ramach chmury obliczeniowej proponujemy bezpieczne miejsce do składowania danych i/lub tworzenia kopii zapasowych, w centrum danych zlokalizowanym w Gdańsku.

Gdy prowadzisz projekt naukowy lub jesteś firmą komercyjną i potrzebujesz infrastruktury na nowe projekty, chcesz zmniejszyć wydatki i zapewnić bezpieczeństwo swoim danym to nasze rozwiązanie chmurowe TASK CLOUD jest właśnie dla Ciebie. Zapewniamy wsparcie przy migracji i wdrożeniu usług w modelu chmurowym.

 

Proponujemy 2 metody składowania:

  1. Wolumeny (dyski) zewnętrzne w maszynach wirtualnych tzw. magazyn blokowy. Pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie danych przez maszyny wirtualne do dalszego użycia np. w serwisach internetowych.
  2. Magazyn obiektowy (object storage) – dostępny bez konieczności uruchamiania maszyny wirtualnej. Dedykowany do gromadzenia dużych wolumenów danych, na przykład kopii zapasowych. Usługa udostępnia standardowe API S3, które pozwala w prosty sposób korzystać z dostępu do danych w celach naukowych i komercyjnych.

Wszystkie dane są replikowane, dzięki czemu system jest odporny na awarie infrastruktury sprzętowej. Wydajność i skalowalność rozwiązania zapewnia rozproszenie systemu na wiele serwerów.

 

Zostań użytkownkiem

Rozpocznij użytkowanie nowoczesnej usługi TASKcloud

 

REJESTRACJA

KONTAKT

CI TASK dąży do zapewnienia jak najwyższej niezawodności świadczonych usług. W przypadku problemów bądź braku usługi prosimy o kontakt z naszymi inżynierami pod adresem

cloud@task.gda.pl