Krajowy Magazyn Danych < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.
Instytucja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: 4.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D010/20-00
Wartość projektu: 190.819.117,31 zł
Strona www: https://kmd.pionier.net.pl/

 

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej infrastruktury. Infrastruktura i usługi będą umożliwiały zintegrowaną oraz profesjonalną, wiarygodną i efektywną ekonomicznie realizację podstawowych procesów przechowywania i zarządzania danymi oraz ich przetwarzania, które są obecnie prowadzone niezależnie i równolegle przez wiele instytucji i firm.

Terminy realizacji

Etapy realizacji projektu:

  • 01.01.2021 – Data rozpoczęcia
  • 31.12.2023 – Data zakończenia

Konsorcjum

logo FE POIR