Dla społeczności

W społeczeństwie informatycznym opartym na wiedzy, lawinowo wzrasta liczba wykonywanych transakcji cyfrowych, wykorzystania portali internetowych i zasobów multimedialnych oraz różnego typu urządzeń cyfrowych. CI TASK oferuje transmisje strumieni multimedialnych, dostęp do repozytoriów oprogramowania otwartego oraz różnorodnych portali.

Kamery widokowe

Możliwości:  Zdalna obserwacja wybranych, atrakcyjnych wizualnie miejsc regionu

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. Promocja Trójmiast i regionu
  2. Możliwość obserwacji i rejestracji unikalnych wydarzeń i zjawisk przyrodniczych

Filmy (wideoteka)

Możliwości: dostęp do archiwum multimedialnego, którym dysponuje CI TASK

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. zdalny dostęp do materiałów od dużych walorach poznawczo – edukacyjnych
  2. promocja nauki

Zwiedzanie Centrum (szkoły)

Możliwości: Bezpośrednie przyjrzenie się specyfice pracy centrum sieciowo - superobliczeniowego

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. wyjątkowe walory edukacyjno-poznawcze (tylko 5 takich centrów w Polsce)
  2. wzbogacenie programu nauki o kontakt uczniów i studentów z najnowocześniejszymi technologiami sieciowymi i obliczeniowymi

Prognoza pogody

Meteogram opracowany na podstawie wyników numerycznego modelu podgody ALARO w Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, udostępniany do CI TASK na mocy porozumienia o współpracy miedzy Politechniką Gdańską i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2019 roku.

Prognoza na najbliższe 72 h

Stacja badania jakość powietrza

Stacja pomiaru jakości powietrza została zakupiona i uruchomiona w ramach projektu PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji.

Dane pobierane za Stacji

 

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00