Rural IoT < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: Inteligentne pozyskiwanie i fuzja danych z wiejskiego Internetu Rzeczy
Akronim projektu: ERural IoT
Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Program finansujący: Polsko-niemiecki Program Badawczy
Okres realizacji: 2022.10.01 - 2025.09.30
Koszt całkowity projektu: 1 493 326,60 PLN
Strona www:

Opis projektu

Celem projektu jest opracowane rozwiązania demonstrującego skuteczność wykorzystania Internetu Rzeczy w pozyskiwaniu pomiarowych danych in situ z terenów uprawnych i użytków leśnych bez potrzeby budowania dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawą proponowanego rozwiązania będą inteligentne bezprzewodowe czujniki pomiarowe umieszczane w gruncie oraz niewielkich rozmiarów płatowiec UAV zbierający rejestrowane przez nie dane za pośrednictwem swojej aparatury pokładowej. Płatowiec poruszający się wzdłuż trasy wyznaczonej przez sygnały naprowadzające wysyłane przez czujniki naziemne zbiera sukcesywnie zarejestrowane przez nie dane. Po dowiezieniu do miejsca lądowania dane są ładowane do chmury obliczeniowej celem dalszego przetworzenia. W projekcie zakłada się ich analizę pod kątem automatycznej ekstrakcji cech i fuzji z danymi pozyskiwanymi przez płatowce z innych obszarów, zdjęciami satelitarnymi Ziemi pozyskiwanymi z systemu Copernicus oraz danymi pozyskiwanymi z pogodowych serwisów internetowych. Tak przetworzone dane zostaną wykorzystane przez systemy predykcyjne, zaimplementowane w formie inteligentnych usług chmurowych: do szacowania parametrów procesu wegetacji i plonów (partnerzy polscy) oraz oceny ryzyka wystąpienia pożarów lasu (partnerzy niemieccy). Zakłada się, że ten cel zostanie osiągnięty w wyniku wspólnej realizacji pięciu etapów: trzech etapów badań przemysłowych i dwóch etapów prac rozwojowych. Projekt otworzy dla PG perspektywę międzynarodowej współpracy B+R w obszarze wdrażania własnych rozwiązań z zakresu IoT i uczenia maszynowego w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

Konsorcjum

  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska (Polska)
  • CI TASK (Polska)
  • Farada Sp. z o.o. (Polska)
  • Institute for Measurement and Sensor Technology, Univ. of Appl. Sc., Mülheim an der Ruhr (Niemcy)
  • Greatech GmbH (Niemcy)