Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC < Projekty

h

Tytuł projektu: Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC

Instytucja wdrażająca: Komisja Europejska
Program operacyjny: HORYZONT 2020
Wartość projektu: 2 000 000,00 EUR
Strona www: https://eurohpc-ju.europa.eu/participate/our-projects/eurocc_en/

Opis projektu

EuroHPC to wspólne przedsięwzięcie krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU) mające na celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. EuroHPC grupuje aktywności HPC (High Performance Computers) w ramach dwóch filarów. Filar I dedykowany jest pozyskaniu dla badaczy środowiska akademickiego i przemysłu trzech superkomputerów przedeksaskalowych oraz pięciu petaskalowych do roku 2020. Filar II to szeroko zakrojony plan prac badawczych i innowacji mający na celu dostosowanie problemów badawczych i oprogramowania do możliwości maszyn obliczeniowych planowanych do pozyskania w Filarze I. Jedną z aktywności Filaru 2 jest budowa narodowych centrów kompetencji EuroHPC. Instalacja superkomputerów eksaskalowych przewidziana jest na lata 2023-2025. Celem Projektu jest budowa narodowych centrów kompetencji HPC. Centra te są naturalnym rozszerzeniem Hubów Innowacji Cyfrowych. Ich głównym zadaniem będzie wsparcie badań naukowych w przemyśle z udziałem badaczy środowiska akademickiego oraz wykorzystaniu dostarczanych przez superkomputery EuroHPC zasobów obliczeniowych. Kluczowym aspektem wsparcia przemysłu będzie również transfer wiedzy w zakresie wykorzystania zasobów superkomputerów, poszukiwanie i kojarzenie partnerów w zakresie wspólnych prac badawczych przemysłu i nauki, skalowanie problemów badawczych i oprogramowania do wymogów eksaskali oraz szkolenia i rozwój umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia obliczeń w wielkiej skali.

Konsorcjum

}

Terminy realizacji

01.09.2020 - 31.08.2022

 


Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Dotacja budżetowa: Premia na Horyzoncie 2
Wartość finansowania/Całkowita wartość zadania:  129 579,00 zł/129 579,00 zł
Strona www: https://eurohpc-ju.europa.eu/participate/our-projects/eurocc_en

Opis projektu

Projekt o akronimie EuroCC ma celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. Głównym celem jest budowa Narodowych Centrów Kompetencji HPC, które są naturalnym rozszerzeniem Hubów Innowacji Cyfrowych. Ich głównym zadaniem będzie wsparcie badań naukowych w przemyśle z udziałem badaczy środowiska akademickiego oraz wykorzystaniu dostarczanych przez superkomputery EuroHPC zasobów obliczeniowych. Kluczowym aspektem wsparcia przemysłu będzie również transfer wiedzy w zakresie wykorzystania zasobów superkomputerów, poszukiwanie i kojarzenie partnerów w zakresie wspólnych prac badawczych przemysłu i nauki, skalowanie problemów badawczych i oprogramowania do wymogów eksaskali oraz szkolenia i rozwój umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia obliczeń w wielkiej skali.