Najważniejsze fakty z historii sieci TASK oraz CI TASK

2023

+

Przeniesienie siedziby CI TASK

Lokalizacji nowej siedziby na ulicy Traugutta 75.

Projekty

Sfinalizowanie projektów z programu regionalnego - CK STOS oraz z mapy infrastruktury badawczej - PIONIER-LAB, PRACE 2 i KMD, dofinansowanych z UE, zapewniających szybkość działania superkomputera Karken do 14 PFLOPS.

Zmiana kierownictwa CI TASK

2022

+

TASK QUARTERLY - Uroczystość 25-lecia

Nowa szata graficzna i migracja na platformę MOST Wiedzy.

Sfinalizowanie dołączenia 150 placówek edukacyjnych do sieci OSE poprzez sieć TASK.

Rozpoczęcie polsko-niemieckiego projektu RURAL w obszarze współpracy IoT z chmurą obliczeniową TASKcloud.

2021

+

Położenie kamienia węgielnego i zawieszenie wiechy na nowym budynku CI TASK realizowanym w ramach projektu CK STOS.

Projekt CK STOS zakłada realizację dwóch podstawowych celów: inwestycyjnego (budowa gmachu dla CI TASK) oraz rozwojowego (utworzenie centrum kompetencji dotyczącego czterech nowoczesnych technologii: Chmury Obliczeniowej (CC – Cloud Computing, Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things), Ogromnych Zbiorów Danych (Big Data) oraz Sztucznej Inteligencji (AI – Artificial Intelligence). Dzięki powstaniu nowoczesnych i bezpiecznych serwerowni pojawi się możliwość instalowania odpowiednich serwerów, w tym superkomputerów i systemów dyskowych, a tym samym gromadzenia i analizy różnego typu danych, w tym intradyscyplinarnych.

Uruchomienie projektów: PIONIER-LAB i KMD

Celem projektu PIONIER-LAB jest zapewnienie wsparcia w zakresie technologii ICT dla użytkowników prowadzących badania wykraczające poza obszar ICT, umożliwiając tym samym prowadzenie interdyscyplinarnych badań w kluczowych obszarach badawczych w ekosystemie PIONIER-LAB.
Celem projektu KMD jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej infrastruktury.

Nagroda "Fundament" przyznana CI TASK przez Polską Agencję Przedsiębiorczości

2020

+

PROJEKT CK STOS i BUDOWA SIEDZIBY CI TASK

Zakwalifikowanie projektu CK STOS (Centrum Kompetencji Smart and Transdisciplinary knOwlegde Services, 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.) do realizacji i finansowania z funduszy EFRR, podpisanie umowy z ARP w ramach uroczystości 25 lecia CI TASK (6.05.2019), podpisanie umowy z wykonawcą na budowę nowego gmachu CI TASK (06.2020).

Współpraca z NASK w celu dołączania szkół do sieci w ramach OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna).

2019

+

PROJEKT PRACE-Lab

Realizacja projektu PRACE-Lab. (01.01.2019 r. – 31.12.2023 r.), który zakłada współpracę w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie. Umieszczony został on na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych, która jest odpowiednikiem Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Dotyczy grupy tematycznej (Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury). Odpowiednik tego projektu w wersji europejskiej – PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) znajduje się również na mapie drogowej ESFRI. Głównym celem projektu jest dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce i Europie oraz umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych.

2018

+

PORTAL METEO PG

CI TASK wraz z wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej opracowało i wdrożyło Portal MeteoPG, który udostępnia prognozy pogody dla obszaru Polski i Pomorza, wykorzystując wysokorozdzielczą wersję mezoskalowego modelu HRWRF 3.8.1/3.9.1.1 (High Resolution Weather Research and Forecasting). W modelu HRWRF została zastosowana zoptymalizowana parametryzacja fizyki dla terenu Europy Środkowej. Wykorzystano również wysokorozdzielcze dane geograficzne zawierające pola topografii, szorstkości podłoża oraz zagospodarowania i pokrycia terenu, o których informacje pozyskano z krajowych i zagranicznych baz danych. CI TASK otrzymało tytuł Euro Symbol Innowacji 2018.

2017

+

TASKCloud

Udostępnienie chmury obliczeniowej TASKCloud dla wybranych użytkowników.

2016

+

NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Uaktualnienie regulaminów funkcjonowania CI TASK w związku z realizacją wielu programów unijnych. Utworzenie Działu Usług i Aplikacji IT.

Powołanie nowego dyrektora CI TASK, prof. Henryka Krawczyka.

2015

+

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI

CI TASK otrzymuje prestiżową nagrodę od Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Polska Nagroda Innowacyjności jest wyróżnieniem przyznawanym najbardziej innowacyjnym instytutom, firmom i instytucjom działającym w Polsce, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Utworzenie nowego działu Usług i Aplikacji Informatycznych.

2014

+

TRYTON SUPERCOMPUTER

Acquisition of the CD NIWA project (01/11/2013 – 31/12/2015) from EU funds (POIG 2.3), including the purchase of the Tryton 1.48 PFLOPS supercomputer (162nd place on the Top 500 list). Several experimental platforms for the construction and operation of IT services were launched, and the TASKcloud prototype (September 30, 2014) based on the IaaS infrastructure was completed.

2013

+

CERTYFIKACJA ISO 9001

CI TASK uzyskał certyfikat ISO dla systemu zarządzania, który następnie przedłużono dla normy PN-EN ISO 9001:2015 (w roku 2018) w zakresie: obliczeń z wykorzystaniem komputerów dużej mocy oraz specjalistycznego oprogramowania, programowania i wytwarzania aplikacji, nadzorowania sieci i systemów informatycznych, oraz przygotowania i prowadzenia projektów.

2012

+

SIEĆ CI TASK NA ŚWIECIE

Poprzez sieć Pionier pozyskano nowe połączenia z sieciami w Austrii (ACOnet), Czechach (CESNET), Słowacji (SANET), Białorusi (BASNET), Ukrainie (UARNET i URAN).

2011

+

WIDEOKONFERENCJA NA UCZELNIACH

CI TASK jako krajowy lider we wdrażaniu wideokonferencji zainstalował we wszystkich trójmiejskich uczelniach państwowych system wideokonferencji. Przedsięwzięcie zrealizowano z projektu Platon.

2010

+

Platforma KASKADA

Rozszerzenie usług CI TASK poprzez budowę użytkowych aplikacji, dzięki realizacji projektu MayDay 2012 p.t. „Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń (01.07.2010r. – 31.01.2013r). Zakup i uruchomienie Galera Plus – klasteru obliczeniowego o mocy 51 TFLOPS. Celem tego projektu było zbudowanie i wdrożenie (w oparciu o klaster komputerowy GALERA i przy wykorzystaniu łączy światłowodowych sieci TASK i PIONIER) rozproszonego systemu czasu rzeczywistego do kontekstowej analizy strumieni multimedialnych, pochodzących ze źródeł (kamer, mikrofonów), rozmieszczonych w miejscach publicznych (stadionach, lotniskach, dworcach etc.) pod kątem analizy zagrożeń o podłożu terrorystycznym oraz rozpoznawanie obrazów zapisanych za pomocą kapsułki endoskopowej.

2009

+

PROJEKTY: PL-Grid, PL GRID+, PL GRID NG, PL GRIDE CORE

Rozwój sieci poprzez projekty: PLATON (1.07.2008r. – 25.07.2012r.), NewMAN (1.02.2009r. – 30.06.2012r.), 100NET (01.04.2010 r. – 30.12.2015 r.), MAN HA (01.11. 2013r. – 30.11.2015r.) oraz rozwój KDM dzięki projektom: PL-Grid (1.01.2009 r. – 30.04.2012 r.), PL GRID+ (1.10.2011 r. – 31.05.2015 r.), PL GRID NG (1.01.2014 r. – 31.12.2015 r.), PL GRIDE CORE (01.01.2014 – 31.12.2015 – centrum kompetencji w Cyfronecie).

2008

+

KLASTER OBLICZENIOWY GALERA i WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ INTEL

Przeniesienie siedziby CI TASK (26.02.2008r.) z Gmachu Głównego PG do nowo oddanego budynku Wydziału ETI. Tam też oddano do użytku klaster obliczeniowy Galera o mocy 50 TFLOPS, który został sklasyfikowany na 28. miejscu listy Top 500. Była to najszybciej liczącą maszyna w Polsce.

Wizyta w CI TASK prezesa firmy Intel Corp. i członka zarządu Google – Paula Otelliniego oraz prezydenta RP Lecha Wałęsy. CI TASK oraz firma INTEL Corp. zawarły umowę o współpracy w zakresie testowania nowych rozwiązań HCP na komputerach KDM.

2007

+

ROZWÓJ SIECI

Rozwój infrastruktury sieciowej (budowa 80 km kanalizacji technicznej), wymiana serwerów sieciowych (Juniper M120) i switchy Gigabit Ethernet, dołączenie 86 sieci lokalnych. W 2007 roku dołączonych było łącznie około 20000 serwerów i komputerów PC.

2006

+

INNOWACJA W USŁUGACH

Wyposażenie klastra Holk w sieć InfiniBand, co zapewniło przyśpieszenie obliczeń i redukcję czasu transmisji danych. Usprawniono też system archiwizacji oraz system zarządzania pamięcią masową.

2005

+

ŚWIATOWY POZIOM CI TASK

Uruchomienie szkieletu sieci TASK w technologii 10 Gigabit Ethernet z przepustowością 10 Gbit/s oraz dołączenie do sieci Pioniera z przepustowością 10 Gbis/s. Zakończenie I etapu budowy własnej sieci szkieletowej łączącej pierścieniem Gdańsk, Sopot i Gdynię.

2004

+

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

Bałtycki Festiwal Nauki Rozpoczęcie realizacji inwestycji sieciowej o długości 55 km łączącej Gdańsk z Sopotem i Gdynią. Obchody 10-lecia TASK w Dworze Artusa w Gdańsku. CI TASK współorganizatorem cyklu spotkań popularyzujących naukę z udziałem wybitnych postaci polskiej nauki w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

2003

+

SUPERKOMPUTER NA ŚWIATOWEJ LIŚCIE TOP 500

Zakup klastra obliczeniowego HOLK (8. pozycja w rankingu TOP 500 Clusters i 231. w rankingu TOP 500 Supercomputers). Oddanie do użytku I etapu ogólnokrajowej szerokopasmowej sieci optycznej dla nauki PIONIER o długości 2000 km i połączenie z europejską siecią naukową GEANT.

2002

+

KRAJOWY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I WYMIANY PLIKÓW

Krajowy system przechowywania i wymiany plików Zakupienie do tych celów serwera SUN Fire 880 z macierzą dyskową i z rozbudowaną liczbą interfejsów do serwerów KDM znajdujących się we wszystkich centrach KDM. Łączna moc obliczeniowa wynosiła 105 Gflops, łączna pamięć 10 TB.

2001

+

PORTAL APLIKACJI GRUPOWEJ

Wsparcie pracy grupowej przez pięć jednostek akademickich: Cyfronet Kraków, PCSS Poznań, CI TASK Gdańsk, WCK Wrocław, Lodman Łódź, zawierający narzędzia informatyczne umożliwiające łatwe i wygodne komunikowanie się oraz współpracę za pomocą mediów informacyjnych.

2000

+

PIONIER – POLSKI INTERNET OPTYCZNY

Instalacja 128-procesorowego klastra o wydajności 100 Gflops oraz rozpoczęcie realizacji krajowego przedsięwzięcia PIONIER (Polski Internet Optyczny).

1999

+

TRANSMISJA OPERACJI MÓZGU

Transmisja operacji mózgu z sali operacyjnej Kliniki Chirurgii Dziecięcej szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku a Kliniką Uniwersytecką w Nottingham. Transmisja dotyczyła obrazu wnętrza mózgu operowanego z wykorzystaniem neurofiberoskopu, co z uzupełnieniem o przekaz dźwiękowy pozwalało na bezpośrednią konsultację przeprowadzanego zabiegu z wybitnymi specjalistami w Anglii.
Nowy regulamin finansowy CI TASK.

1998

+

KRAJOWY KLASTER LSF

Połączenie centrów superkomputerowych szybką siecią POL-34, system doradczy dla użytkowników PUK, współpraca z Wirtualną Polską, zamiana stanowiska kierownika CI TASK na dyrektora CI TASK.

1997

+

PIERWSZE WYDANIE TASK QUARTELY

Pierwsza publikacja czasopisma TASK Quartely (1.01.1997), mającego na celu konsolidację środowiska naukowego w zakresie skalowalnych obliczeń i wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej (Prof. Jarosław Rybicki, Prof. Piotr Doerfer).

Inauguracja branżowej konferencji INFOBAZY (23-25.06.1997).

1996

+

CI TASK SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĄ PG

Przyjęcie struktury organizacyjnej CI TASK: Pracownia sieci (kierownik mgr inż. Sławomir Połomski), Pracownia Komputerów Dużej Mocy (mgr inż. Rafał Tylman).

1995

+

PIERWSZE SERWERY OBLICZENIOWE

CI TASK uruchamia oprócz sieci dodatkowe usługi związane z obliczeniami naukowymi o dużej skali, realizowane na serwerach SGI Power Challenge (8 i 4 procesorowy) oraz IBM SP2 (15 modowy).
Rejestracja domem: gda.pl, gdynia.pl.

1994

+

POWSTANIE CI TASK

Powołanie Centrum Informatycznego TASK (17.03.1994) przy Politechnice Gdańskiej, będącego operatorem budowy, eksploatacji oraz rozwoju sieci TASK z wykorzystaniem technologii światłowodowej o szybkości transmisji 100 Mb/s. Pierwszym kierownikiem CI TASK został mgr inż. Mścisław Nakonieczny. Pierwsza siedziba CI TASK mieściła się w Gmachu Głównym PG. Uroczyste otwarcie Centrum nastąpiło 17.12.1994r. Zainicjowanie działalności I Rady Użytkowników.

1993

+

BUDOWA SIECI TASK

3.11.1993
Zawarcie porozumienia dotyczącego budowy Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przez uczelnie, jednostki PAN oraz instytucje badawcze Trójmiasta. Powołanie Rady Użytkowników w skład której wchodzą przedstawiciele AMG (reprezentujących także Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej – IMMT), PG i UG (po dwóch przedstawicieli) oraz AWF, WSM (Wyższa Szkoła Morska reprezentująca też Morski Instytut Rybacki – MIR), PWSSP i AM (Akademia Muzyczna) oraz PAN po jednym przedstawicielu.