PIONIER-LAB < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
Instytucja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Oś priorytetowa: 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Nr projektu: POIR.04.02.00-30-A005/16-00
Wartość projektu: 525.691.452,55 zł
Strona www:  https://pionier-lab.pionier.net.pl/

 

Cele projektu

Głównym celem projektu PIONIER-LAB jest zapewnienie wsparcia w zakresie technologii ICT dla użytkowników prowadzących badania wykraczające poza obszar ICT, umożliwiając tym samym prowadzenie interdyscyplinarnych badań w kluczowych obszarach badawczych w ekosystemie PIONIER-LAB. Ponadto, celem Projektu jest również umożliwienie prowadzenia badań w kluczowych obszarach z zakresu nowych technologii związanych z Internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji. Osiągnięcie celów Projektu będzie możliwe dzięki budowie zintegrowanego ekosystemu zaawansowanych infrastruktur badawczych bazujących na infrastrukturze szkieletowej typu core i szeregu infrastruktur specjalizowanych między innymi w zakresie bezpieczeństwa, systemów transakcyjnych czy też multimediów.
Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK unowocześni lub zyska osiem nowoczesnych laboratoriów:

 • Laboratorium Miejskiej Sieci Komputerowej (w tym odnowienie sieci TASK),
 • Laboratorium wzorca czasu i częstotliwości,
 • Laboratorium Smart Campus jako element Smart City - budowa demonstratora technologii wykorzystywanych inteligentnym mieście tj. tym pokrycie całego kampusu „parasolem radiowym” umożliwiającym bezprzewodową akwizycję danych z czujników, monitoring wizyjny kampusu, monitoring i sterowanie energią cieplną, monitoring ruchu na kampusie, sterowanie oświetleniem,
 • Regionalne Żywe Laboratoria Innowacji inspirowanych ICT,
 • Laboratorium Usług Chmurowych,
 • Laboratorium Symulacji Wieloskalowych,
 • Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią),
 • Usługi preinkubatora - wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring.

Terminy realizacji

Etapy realizacji projektu:

 • 01.01.2021 – Data rozpoczęcia
 • 31.12.2023 – Data zakończenia

Konsorcjum

 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider konsorcjum),
 • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica,
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy,
 • Politechnika Białostocka,
 • Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
 • Politechnika Koszalińska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

logo FE POIR