Projekty

Realizowane przez nas projekty są odpowiedzią na potrzeby środowiska naukowego, biznesowego i społeczeństwa. Ich nadrzędnym celem jest szeroko rozumiany rozwój, wsparcie narzędziowe, podnoszenie kompetencji. Przy realizacji celów projekty prowadzone są indywidualnie jak i w konsorcjach. Poniżej znajduje się lista projektów obecnie realizowanych, w okresie trwałości a także projekty prowadzone przez użytkowników CI TASK.

 

Projekt PRACE-LAB 1

Realizowane przez nas projekty są odpowiedzią na potrzeby środowiska naukowego, biznesowego i społeczeństwa. Ich nadrzędnym celem jest szeroko rozumiany rozwój, wsparcie narzędziowe, podnoszenie kompetencji. Przy realizacji celów projekty prowadzone są indywidualnie jak i w konsorcjach. Poniżej znajduje się lista projektów obecnie realizowanych, w okresie trwałości a także projekty prowadzone przez użytkowników CI TASK.

dowiedz się więcej→

Most Danych

Głównymi celami tego projektu sa: zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów naukowych najważniejszych uczelni Pomorza (PG, UG, GUMed) poprzez utworzenie centrum gromadzenia i udostępniania danych badawczych na platformie otwartego dostępu oraz ich analizy w celu realizacji przez naukowców nowych scenariuszy badawczych.

dowiedz się więcej→

Green Computing

Obliczenia przyjazne środowisku (ang. green computing) są obecnie popularnym trendem wśród europejskich i światowych centrów obliczeniowych. Podstawowym założeniem jest takie wykorzystanie posiadanej infrastruktury obliczeniowej, aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej, jednocześnie nie wpływając znacząco na wydajność wykonywanych obliczeń oraz poziom jakości świadczonych usług.

dowiedz się więcej→

Projekt METEO PG

WRF METEOPG jest prognostycznym systemem pogodowym, pracującym operacyjnie i rozwijanym od 2018 roku w Centrum Informatycznym TASK na Politechnice Gdańskiej, który wykorzystuje model WRF 4.1. Prognozy z WRF METEOPG udostępniane są do IMGW-PIB na mocy podpisanego porozumienia o współpracy między Politechniką Gdańską i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2019 roku.

dowiedz się więcej→

CK STOS – Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R

Celem projektu jest budowa i wyposażenie w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną (w tym superkomputer) nowego inteligentnego obiektu Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), którego zasadniczym elementem będzie podziemna serwerownia (tzw. „bunkier”), spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa.

dowiedz się więcej→

PANDA 2 – Program wsparcia utrzymania kosztów infrastruktury badawczej

Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R wykorzystywanej, zbudowanej lub przebudowanej, dzięki realizacji projektów w ramach II osi PO IG.

dowiedz się więcej→

PRACE-Lab – Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Głównym celem projektu jest dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych.

dowiedz się więcej→

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe – Fourth Implementation Phase)

PRACE dostarcza naukowcom i inżynierom w Europie infrastrukturę i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PFLOPS, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie

dowiedz się więcej→

KRICO – Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur Obliczeniowych

Celem projektu jest wzrost efektywności inteligentnych chmur, poprzez wzrost liczby równoczesnych użytkowników bez ingerencji w infrastrukturę i z mniejszym wykorzystaniem energii.

dowiedz się więcej→

PLGrid Plus - Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

W ramach projektu, wykorzystując infrastrukturę PL-Grid, przygotowano specjalizowane środowisko obliczeniowe w postaci usług dostosowanych do potrzeb różnych grup naukowców.

dowiedz się więcej→

PLGrid NG – dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki

Zadaniem projektu było wzbogacenie ofert usług powstałych na infrastrukturze obliczeniowej, zbudowanej w ramach projektów PL-Grid i PLGrid Plus i rozszerzenie ich o nowe dyscypliny naukowe, uznane jako priorytetowe w Krajowym Programie Badań.

dowiedz się więcej→

100NET – rozwój krajowej sieci nowej generacji 100G

W ramach projektu 100NET uruchomiono w serwerowni sieciowej TASK węzeł ogólnopolskiej sieci optycznej nowej generacji, wykorzystującej istniejącą infrastrukturę światłowodową sieci PIONIER, z przeznaczeniem do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych trójmiejskich zespołów badawczych.

dowiedz się więcej→

MAN-HA – realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności

Projekt jest kontynuacją pracy doświadczonych zespołów Konsorcjum PIONIER.

dowiedz się więcej→

CD NIWA – Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji

Projekt łączył kilka aspektów współczesnej nauki i komercjalizacji badań.

dowiedz się więcej→

AKTUALNOŚCI

Nowości Działu KDM - Styczeń 2021

27 sty 2021

Co nowego dla użytkowników Komputerów Dużej Mocy CI TASK?

oprogramowanie BAGEL

22 sty 2021

Od dzisiaj użytkownicy KDM (Komputerów Dużej Mocy) CI TASK mogą korzystać z oprogramowanie BAGEL, które zostało zainstalowane na superkomputerze TRYTON.

CI TASK wpiera walkę z pandemią COVID-19

20 sty 2021

Nasze Centrum, na prośbę Grupy LOTOS SA, zestawiło łącza światłowodowe do powstającego na ternie Międzynarodowych Targów Gdańskich szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19. Łącza umożliwią personelowi nowej placówki bezpieczny dostęp do szpitalnych systemów informatycznych znajdujących się w szpitalu na Zaspie.