PIONIER Q < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: PIONIER-Q Ogólnopolska Kwantowa Infrastruktura Komunikacyjna
Akronim projektu: PIONIER-Q
Instytucja wdrażająca: Komisja Europejska
Program finansujący:Program Europa Cyfrowa - KE
Nr projektu: 101091710
Okres realizacji: 01.02.2023 - 31.06.2025
Koszt całkowity projektu: 9 999 998.51 EUR
Strona www: https://pionierq.pionier.net.pl/

Opis projektu

Budowa pilotowej, krajowej sieci dystrybucji klucza szyfrującego za pomocą technologii kwantowej. Praktyczne wdrożenie nowej technologii szyfrowania transmisji danych dające możliwość zdobycia kompetencji oraz zaoferowania nowej usługi uczelniom, jednostkom administracji państwowej i samorządowej.

Konsorcjum

  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego -Uniwersytet Warszawski,
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Centrum Informatyczne TASK - Politechnika Gdańska
  • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe - Politechnika Wrocławsk