KRICO – Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur Obliczeniowych < Projekty

Projekt realizowany we współpracy z Intel Technology Poland.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost efektywności inteligentnych chmur, poprzez wzrost liczby równoczesnych użytkowników bez ingerencji w infrastrukturę i z mniejszym wykorzystaniem energii. W wyniku prac przeprowadzonych w projekcie KRICO, opracowano technologię klasyfikacji workloadów oraz predykcji obciążenia sprzętowego, w ramach realizacji koncepcji inteligentnych chmur obliczeniowych, wykorzystujących heterogeniczne środowiska sprzętowe. Opisywana technologia uwzględnia charakterystyki typowych workloadów uruchamianych w chmurach obliczeniowych, takich jak serwery internetowe czy bazy danych do obliczania przewidywanego zapotrzebowania na zasoby chmury, w celu lepszego dopasowania workloadów uruchamianych przez użytkowników do możliwości konkretnej infrastruktury sprzętowej.

}

Terminy realizacji

Okres realizacji: 01.05.2014 r. –30.04.2017 r.
Okres utrzymania: 01.05.2017 –30.04.2021 r.

Konsorcjum

Członkowie konsorcjum:

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wkład własny